Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

edifeirwch

edifeirwch

Yn wir, yr oedd ysbrydolrwydd ac edifeirwch ar drai drwy'r holl enwadau fel ei gilydd.

Doeddwn i ddim yn cyd-fynd ag edifeirwch erchwyn gwely, rhyw yswiriannau munud olaf, lathen o glwydi uffern.

Galwad gyson y proffwyd a'r salmydd oedd am edifeirwch ac ymgysegriad newydd.

Mae deunydd pennod gyfan yma - Pen-arglwyddiaeth Duw, Ei ewyllys i ni ddyfod i edifeirwch, i ni gael ein sancteiddio, i ni ddwyn tystiolaeth i'w enw etc.

Fy argyhoeddiad personol yw fod syniadau an-Feiblaidd a hiwmanistaidd wedi gweithio fel cancr yng nghalonnau llu mawr o grefyddwyr ac nad oes obaith gweld adferiad heb edifeirwch diwinyddol a dychwelyd at "y ffydd a roddwyd unwaith i'r saint".

Amheuodd a oeddynt yn fynegiant o ysbrydolrwydd ac edifeirwch.

Ond wrth ysbeilio'r corff fe sylweddolodd ei fod wedi lladd ei frawd ei hun ac mewn pwl o edifeirwch fe laddodd ei hunan hefyd.

Yn y sefyllfa ddiraddiol honno y bu'n rhaid iddo aros nes iddo ddatgan ei edifeirwch am ei drahauster.

Yn wir, yr hyn y byddwn yn rhoi pwys arno fyddai:-i) A oes gwir edifeirwch am yr hyn a ddigwyddodd, ac a oes yna ddealltwriaeth o'r hyn aeth o'i le?

Fel yn yr hanes go iawn, methiant yn y diwedd yw taith y mab i Dde America, yn yr ystyr nad yw fawr nes at ddeall pam y gweithredodd ei dad fel y gwnaeth - nid yw hwnnw'n dangos unrhyw edifeirwch wedi'r holl flynyddoedd.

A dyna'r union beth sy'n digwydd wrth i ti ddechrau siarad fel hyn am ei lladd hi, ac ymgreinio mewn ffug- edifeirwch.

Ond yn ddieithriad hefyd, trwy gymorth Duw, y mae'r sant yn ei drechu, ac yn ei ddwyn i edifeirwch am ei gamwedd, ac wedyn fe ddyry Arthur dir i'r eglwys neu fe gadarnha ei hawliau, megis i roi seintwar i droseddwyr.