Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

edmund

edmund

Gyrfa anesmwyth a gafodd Edmund Griffith.

Y berth o lafant a rhosmari yw ffrindiau mam, ac o'r Plas y cafodd hi'r planhigion gan Edmund y garddwr, a pharhânt i sirioli bywyd mam â'u persawr a'u hatgofion.

my beloved friends and kinsmen, Mr Edmund Griffith now Dean of Bangor, John Bodfel, of Bodvel, Esqre, Wm.Jones of Castellmarch, Esqre., John Griffith of Cefn Amlugh...Esqre., Griffith Hughes of Cefn Llanvair, gent., John Thomas Wynne of Bodvean...gent, David ap Hugh ap Robert of Bryncroes...gent., and Owen ap John Owen of Trevaes in Llyn, gent...

Ei groeso i'r Chwyldro Ffrengig a barodd i Edmund Burke sgrifennu ei Reflections.

Down yn awr at y trydydd - Edmund Griffith.

Yr oedd yn bigog iawn rhyngddo a'r Deon Edmund Griffith ac y mae'r berthynas honno'n enghreifftio nodwedd amlwg iawn ym mherthynas yr Eglwys a theuluoedd uchelwrol sir Gaernarfon.

Gwyddom fod Edmund Jones, y Transh, wedi ffrwydro mewn cynddaredd yn ei ddyddiadur wrth ddarllen y fath sen ar y dynion da ac ymroddgar a oedd ar y maes cyn bod sôn am Harris.

Yr oedd Henry Rowland ac Edmund Griffith yn enghreifftio'r math uchelwyr Cymraeg a dreuliodd eu blynyddoedd yng Nghymru.

Yn awr, yr oedd Edmund Griffith o wehelyth Cefn Amwlch.

Yr oedd Edmund yn dra ymwybodol fod traddodiad y Piwritaniaid wedi parhau'n ddi-dor trwy'r blynyddoedd digynnwrf.

Y canlyniad oedd fod yr Esgob Lewis Bayly ar y naill ochr yn yr ymgiprys ac Edmund Griffith ar yr ochr arall.

Yn Lloegr yn y tridegau cafwyd gweithiau Arthur Eddington, Edmund Whittaker, James Jeans, Bertrand Russell ac eraill a lwyddodd i gryn fesur i gyflwyno darganfyddiadau ffisegol y dydd mewn iaith ddealladwy i ddarllenwyr difathemateg.

Edmund Hilary a Tensing yn cyrraedd copa Everest.

Yr oedd y blaenwyr wedi marw - esgobion fel John Jewel, John Parkhurst, James Pilkington, Robert Horne, Richard Davies, a'r archesgobion Matthew Parker ac Edmund Grindal.

Ystyrid y Synopsis yn un o lyfrau mathemateg pwysicaf ei gyfnod, a thrwyddo daeth William Jones i sylw dau o brif fathemategwyr Prydain ar y pryd, sef Edmund Halley (y gŵr a roes ei enw i gomed) a Syr Isaac Newton.

Yr oedd John Edward Lloyd yn Rhydychen pan aeth Owen Edwards yno gyntaf, yn ddolen gydiol rhyngom ni a'r to o'r blaen; a tho pur hynod oedd hwnnw, yn cynnwys RE Morris, a John Owen, a Robert Parry ac Edmund Wynne Parry, a WS Jones a TF Roberts.