Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

edrach

edrach

Yna yn slei bach, pan na fyddai neb yn edrach, byddai'r fuwch yn bwrw'i llo a hwnnw'n marw trwy rhyw amryfusedd am nad oedd neb yno i gadw golwg arno fo!

Ar ôl i ni fod yn y farchnad, ac i Anti Nel brynu menyn yno, mi ddaethon ni'n ôl yma wedyn i ollwng y negas, a mynd i lawr i'r cei, i edrach os oedd cwch Uncle Danial yno.

"Tydi'r crysa ma i gyd yn edrach ru'n fath am ugain munud wedi wyth y bora%.

Rydw i wedi synnu..." "Rhaid i mi edrach yn llygad pob ceiniog, beth bynnag, a minna ar fy mhensiwn.

"Elsbeth yn edrach cystal ag erioed" A phwysodd yn ôl i gymryd stoc o'i dillad.

Mi fuon nhw'n rhedag ar ein hola ni'r genod wedyn, yn trio tynnu Mrs Robaits efo ni, edrach fasa hi'n mynd i ganol y dŵr.

A does dim ond ichi edrach drw'r rhaglenni, wel caneuon digri a phetha felly, ac er fod na chwerthin iach efo nhw chewch chi ddim hyd i'r un gair o'i le.

Pan fydda i'n sgwennu hwn gartra, mi fydda i'n medru edrach allan drwy'r ffenast, a gweld yr haul yn mynd i lawr, a dibynnu beth fydd 'i liw o, a lliw yr awyr, mi fydda i'n dyfalu sut ddiwrnod fydd hi fory.

`Ddaru mi ddim edrach wir, syr,' ebe Harri.

Bron na ellir ei glywed yn dweud, "Dw-i'n edrach ymlaen; bydd hi'n braf cael trip.

Roedd y fodrwy yn ei glust yn edrach yn tyff!

Pam wyt ti'n edrach arna i fel'na?

Mae hi'n edrach yn ddigon hen." Edrychodd arnaf gyda chwrteisi dwys ac ailadroddodd yr hyn a ddywedodd ynghynt.

Ond pan roddodd ei drwyn ar y ffenast drwchus roedd y fuwch wedi codi ei chlustia, yn cnoi ei chil yn braf, ac yn edrach arno!

Darfu hynny wella dim ar ei dempar o, a thra oedd o yn trio tawelu'r ddau yrrwr ac edrach faint o dolciau oedd yn eu cerbydau nhw, mi gefais gyfla i'w gwadnu hi odd'no.

O'n i'n edrach ar ôl ceffyla'r gynna mawr, ac un noson mi rewodd hi'n gythreulig.

Ond hidia befo, Sydna, mi a'i draw i edrach amdanyn nhw'.

"Does dim ond isio i ti edrach ar Groeslon y King," medda fo, "i sylweddoli beth maen nhw'n neud yn y fan honno er dy fwyn di." "Gwrandwch," medda finna.

Mae o'n edrach i lawr arnon ni, blant y wyrcws." Ac roedd tân yn ei lygaid wrth ddweud hyn.

"Mi faswn i'n licio riportio fy mhysan." Dyma fo'n edrach arna i, fel gwelsoch chi glagwydd wedi gweld draenog.