Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

edrychaf

edrychaf

Pan edrychaf yn ôl dros y blynyddoedd a chofio fel yr oedd hi yn y Rhondda pan oeddwn i'n mynychu Ysgol Ramadeg y Merched yn y Porth (y pryd hwnnw y 'Conty School for Girls' na feddyliodd undyn byw am ei galw wrth ei henw Cymraeg) y mae'r sefyllfa wedi newid yn fawr ac er daioni.

Mae fy niddordeb arbennig, fodd bynnag, ym maes addysg a'r rôl arbennig y gall BBC Cymru ei chwarae wrth ddatblygu gwasanaethau addysgol newydd, gan gynnwys arlein, ac edrychaf ymlaen at glywed mwy am gynlluniau ar gyfer y maes hwn o ddarlledu a ddylai chwarae rhan mor bwysig yn natblygiad cymdeithas ac economi Cymru.

Edrychaf ymlaen at glywed oddi wrthych yn y dyfodol agos.

Edrychaf ymlaen at glywed beth fydd ei chyngor i'w mam ynglyn ag Arian Amcan Un ac yn y blaen.

Mi edrychaf ar ôl fy hun.' Ond 'run fath ag amryw o rai eraill mae'n bosib ei fod wedi cael un dros yr wyth, oherwydd drannoeth y daeth Hugh adre'.

Edrychaf ymlaen at ddychwelyd i Gymru dros yr Wyl.

Byddai ymarferion pwrpasol ar ddiwedd pob pennod wedi bod yn gaffaeliad pellach - edrychaf ymlaen at weld cyhoeddi Llawlyfr yr Athro sy'n cyd-fynd â'r gyfres.

Ysgrifennodd Robin nodiadau ar fy nghyfer ac edrychaf arnynt weithiau pan gofiaf am yr hen amser.

Edrychaf ymlaen at gnwd toreithiog.