Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

edrychais

edrychais

Edrychais yn drist ar y glaw di-baid.

Yna edrychais ar gorff llanc dewr a oedd yn llonydd.

Edrychais yn y drych i'r ochr chwith a gwelais Now yn cerdded ar y ffordd!

Brys edrychais drwy'r adroddiad.

Tynnais ddillad y gwely oddi arno, ac edrychais ar ei gorff curiedig.

Edrychais arnynt yn gadael heb unrhyw fath o chwerwder, ac anelu am ddrws y stafell bwyso.

Edrychais ar y gorwel a gweld cymylau du enfawr yn prysur ddod tuag atom ac, o fewn munudau, roedden nhw'n arllwys glaw trofannol ar ein pennau.

Edrychais arni'n fanwl.

'Y blodau!' gwaeddodd Bigw, ac edrychais i fyny a'i gweld yn bwrw blodau, cafod fawr o flodau amryliw yn ein tagu gyda'u perarogl.

Edrychais dros fy ysgwydd ar y criw yn eu dillad melyn dal dŵr.

Edrychais arno yn syn, gwenodd gan roi ei fys ar ei geg gan sibrwd, "Karachi%.