Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

edwin

edwin

Yr oedd gan Edwin feddwl mawr o Ben Owen a dug dystiolaeth huawdl i'w ddylanwad arno mewn erthygl goffa yn Y Dysgedydd.

"Mae'r ffaith bod First Knight yn dod i Feirionnydd yn golygu bod pobol leol yn cael gwaith, ac arian yn cael ei wario yn lleol," meddai Geraint Parry sy'n cynorthwyo Hugh Edwin, Swyddog Datblygu'r Cyfryngau yng Ngwynedd.

Y Tri Ton sef Edwin, Barry ac Arwel.

mae'r ymchwiliad i honiadau o drefnu canlyniadau gemau criced wedii ohirio am ddeuddydd gan y Barnwr Edwin King.

Bu'r argyhoeddiadau hyn o eiddo ei weinidog yn ddylanwad arhosol ar Edwin.

"Gyda'n help ni mae'r cwmniau yma wedi dewis yr ardaloedd hyn fel lleoliad i'r ffilmio," meddai Mr Edwin yr wythnos hon.

Buan y daeth yn amlwg fod Edwin yn fyfyriwr o alluoedd uwchraddol.

A chydnabuwyd cyfraniad Edwin fel arloeswr y syniad trwy roi enw ei gartref ef, sef "Hafan", arni.

Bu talentau academaidd Edwin yn foddion i hwyluso ei hynt addysgol.

EDWIN PRYCE JONES: PORTREAD gan R.Tudur Jones

Bryd hynny etholwyd Edwin K.

Edwin Caebrynia oedd mor bryfoclyd a chawodydd amser cynhaeaf gwair.

Gwasanaethodd ar y pwyllgorau canlynol, Ffyrdd, Iechyd, Lles, Adeiladau, Cyllid ac Addysg Amaethyddol, ac yn enwedig y Pwyllgor Addysg a oedd yn delio â materion lle'r oedd Edwin yn neilltuol gymwys i roi arweiniad.

Wedi gorffen ei gwrs addysg, cafodd Edwin alwad i Salem, Bae Colwyn.

Mae denu'r cynyrchiadau yma wedi bod yn llwyddiant mawr i Huw Edwin, swyddog datblygu cyfryngau Cyngor Sir Gwynedd, sydd wedi chwarae rhan reit helaeth yn y trafodaethau gyda'r cwmniau.

Bu mwy o bwysau byth arnaf pan welodd Mam yn yr Herald fod Mr Paul, met y King Edwin, wedi ei ladd mewn damwain ar y llong.

Yr oedd Edwin (fel Trebor Lloyd Evans, Gerallt Jones, Iorwerth Jones a Rhys Nicholas) yn un na chaniataodd i'r teleffon ladd ei ddawn ysgrifennu llythyrau hir a diddorol.

Er cymaint talentau'r myfyrwyr hyn, barn Iorwerth Jones yw fod Edwin yn "un o fyfyrwyr galluocaf a chraffaf ei gyfnod ym Mala-Bangor".