Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

eidal

eidal

Cystadleuaeth fwya' y cwmnïau yma yw'r trenau intercity, mae teithio ar drên yn Ffrainc, yr Eidal a'r Almaen yn rhad, effeithiol a chyflym.

Nid oedd y sefyllfa lawer yn well yn Sbaen, yn ne'r Eidal, yn Iwerddon nac yn hen Wlad Pwyl.

Yn yr Eidal, e.e.

Mussolini yn cael ei ddisodli a'r Eidal yn newid ochr ac yn troi yn erbyn Yr Almaen.

Hefyd, mae Williams, sydd wedi bod yn y diffeithwch o safbwynt Cymru yn y blynyddoedd diwetha, wedi ymuno â thîm A Cymru, fydd yn wynebu'r Eidal nos yfory.

Yn ôl adroddiadau o'r Eidal mae chwaraewr canol-cae Juventus a'r Iseldiroedd, Edgar Davids, wedi methu prawf cyffuriau.

A beth am Occitaniaid Ffrainc neu Sardiaid a Friuliaid yr Eidal, a siaradai dafodieithoedd (i'w cyfoeswyr) sydd bellach yn cael eu cydnabod yn ieithoedd annibynnol?

Ffrainc, Gorllewin Yr Almaen, Yr Eidal a gwledydd Benelwcs yn arwyddo cytundeb i ffurfio'r Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd.

Dywedodd hefyd fod y ddirprwyaeth yn cael mynd i Rwmania am fod yr Undeb Sofietaidd wedi caniata/ u hynny yn gyfnewid am ganiatâd gan Brydain i gomisiwn Sofietaidd ddod i'r Eidal.

Rhythodd i fyw llygad y gath fel y gwnaeth filoedd o weithiau o'r blaen a rhyfeddodd unwaith yn rhagor at ddawn gynnil y gŵr o'r Eidal.

Wedi'r cyfan, nid ei ansoddeiriau cymwys, er bod y rheini ganddo, nid saerni%aeth gymesur mewn ysgrif a phennod, yw gogoniant Owen Edwards, ond ei ddarluniau o ddarn o wlad; ei bortreadau o ddynion a gyfarfu; ei ddoniolwch direidus; ei hynawsedd a'i radlonrwydd; yr ychydig wermod weithiau pan wêl "wyneb coch rhyw Philistiad o Sais ariannog"; ei onestrwydd unplyg wrth gofio am Gymru yn yr Eidal neu Lydaw, a dewis ei moelni digelfyddyd crefyddus hi o flaen pob ysblander lliw a chyfoeth.

Mussolini yn sefydlu plaid Ffasgaidd yn Yr Eidal.

Peth arall yw, wrth reswm, fod safonbyw deheudir yr Eidal yn arswydus o isel, ac wedi bod felly erioed.

Ymladdodd y ddwy wlad Ffasgaidd fawr , Yr Almaen a'r Eidal, ar ochr byddin Ffasgaidd Franco yn erbyn y gweriniaethwyr, anarchwyr, sosialwyr a chomiwnyddion.

Nodweddir Rwsia, fel y nodweddwyd yr Almaen Natsiaidd a'r Eidal Ffasgaidd, gan y ddwy.

mae'r Eidal bron iawn yn sicr ou lle yn rownd wyth ola Pencampwriaeth Euro 2000.

ar ôl concro ffrainc, aeth ymlaen i'r eidal, ac o fewn chwe mis yr oedd wedi eu concro hwythau ; yno derbyniodd urdd st.

Cafwyd goliau di-ri, sgiliau i ryfeddu arnyn nhw a Ffrainc yn fuddugol yn y diwedd 2 - 1 yn erbyn yr Eidal ar Reol y Gôl Aur wedi amser ychwanegol.

Mae Ffederasiwn Pêl-droed yr Eidal wedi ysgrifennu at UEFA i gwyno am ddyfarnwr y gêm.

Mae'r cefnwr Pepito Elhorga wedi ei gynnwys yn lle David Bory, er mae'n bosib mai Jean-Luc Sadourny fydd yn chwarae yn y safle hwnnw, fel y gwnaeth yn erbyn Yr Eidal.

Ond daliodd cynulleidfaoedd bychain ohonynt i addoli a darllen yr Ysgrythurau yn y dirgel mewn llecynnau diarffordd yn Ffrainc a'r Eidal i lawr at adeg y Diwygiad Protestannaidd yn yr unfed ganrif ar bymtheg.

Ond anwybyddir hanes yr Eidal yn rhy fynych o lawer gan y sawl sy'n hoff o ddifri%o'r genedl.

Adeg fy ngeni yr oedd yr Eidal a Thwrci eisoes yn rhyfela yn erbyn ei gilydd.

Ar y noson dangoswyd dwy allan o'r dros 400 o raglenni a wnaed gan Gwyn Erfyl yn ystod ei gyfnod gyda HTV, un yn darlunio ei gyfaill mynwesol, yr arlunydd Pietro Annigoni wrth ei waith yn Fflorens, yr Eidal, a'r llall, Ewscadi, yn darlunio bywyd yng Ngwlad y Basg ar y ffin a Ffrainc yng ngogledd Sbaen.

Iaith y canu oedd Profenseg neu la langue d'oc, dit aujourd'hui l'occitan, ond yr oedd ei diriogaeth wreiddiol yn ehangach na Phrofens, oblegid cynhwysai hefyd Languedoc, Aquitaine (gan gyfrif Limousin, Perigord, etc) ac Auvergne, a defnyddiwyd yr iaith fel cyfrwng canu gan y beirdd i'r deau o'r Pyrenees, gan y beirdd Catalanaidd ar y naill law a chan feirdd gogledd yr Eidal ar y llaw arall.

Fedrwch chi ffurfio cyswllt ag ysgol yn yr Eidal?

Mae gan Yr Eidal, Sweden, Gwlad Belg, Romania, Awstria bob un ei rhaglen ei hun, ac yn y Ffindir mae 'na ddwy - un i blant sy'n siarad Ffinneg a'r llall i blant sy'n siarad Swedeg.

Cysylltwch â LIPU (cymdeithas er diogelu adar yn yr Eidal) a gofynnwch am wybodaeth am adar sy'n teithio drwy'r Eidal.

Yr unig gêm syn cael ei chwarae heddiw yw honno rhwng Gwlad Belg ar Eidal.

'Roedd y cyrchoedd awyr gan awyrennau'r Eidal a'r Almaen ar Guernika a mannau eraill yn Sbaen wedi dychryn y byd.

Cafodd Ian Woosnam ail rownd o 70 sy'n golygu ei fod bum ergyd yn well na'r safon ym Mhencampwriaeth Agored Yr Eidal.

Mae un newid i'r garfan o'r un gurodd Yr Eidal.

Ac yn Ffrainc heno mae'r gweithwyr gwynion yn griddfan dan sbeit y cyfalafwyr y maen'hw'n gwneud modrwyau iddyn'nhw, a tai, a cheir modur, a gwin; ac yn yr Eidal heno, ac yn y Sbaen heno, ac yn Lloegr heno, ac yng Nghymru heno.

Ffrainc yn erbyn Portiwgal ym Mrwsel Nos Fercher ar Iseldiroedd yn wynebur Eidal yn Amsterdam Nos Iau.

Byddai fy mam yn dweud wrthyf fel y pwyswyd ar fy nain i fynd i'r Eidal i gael ei hyfforddi yno, ond nid oedd ei rhieni'n fodlon.

Cofiaf Gruff yn neidio'n ol ac ymlaen ar hyd y ffin rhwng y Swistir a'r Eidal.

Bydd angen i aelodau'r rhanbarth gyflwyno meim/sgets yn ymwneud a'r Eidal ar nos Sadwrn yr Ysgol Breswyl.

Yn y gêm arall yn y grwp, gwnaeth Yr Eidal barhauu record gant y cant yn y gystadleuaeth drwy guro Sweden 2 - 1 efo gôl hwyr gan Alessandro Del Piero yn Eindhoven.

Y Eidal yw'r tîm cynta i gyrraedd rownd wyth olaf Euro 2000 yn dilyn gêm ddi-sgôr - a din-nod - rhwng Sweden a Thwrci yng Ngrwp B yn Eindhoven neithiwr.

Metha Lenz dderbyn hyn ac o ganlyniad mae'n mynd i deimlo'n fwyfwy ynysig ac yn y pen draw mae'n gadael Berlin am Yr Eidal, taith gyfarwydd i gymeriadau llenyddol yr Almaen pan mae gofyn am eli i'r galon.

Ymladdodd y ddwy wlad Ffasgaidd fawr, Yr Almaen a'r Eidal, ar ochr byddin Ffasgaidd Franco yn erbyn y gweriniaethwyr, anarchwyr, sosialwyr a chomiwnyddion.

Golwg ar wleidyddiaeth a hunaniaeth genedlaethol yr Eidal.

Curodd Yr Eidal Dwrci 2 - 1 yn Ngrwp B.

Van Phillips a Sam Torrance sydd ar y blaen ar ôl gynta Pencampwriaeth Agored yr Eidal.

Mae hyfforddwr tîm pêl-droed Yr Eidal, Dino Zoff, wedi ymddiswyddo.

Ond dwin meddwl fod yr Eidal yn dîm da iawn.

Fe fu yn cael ei hyfforddi yn Milan yn yr Eidal.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ffrainc, Gorllewin Yr Almaen, Yr Eidal a gwledydd Benelwcs yn arwyddo cytundeb i ffurfio'r Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd.

Doedd na ddim un newid yn nhîm rygbi Cymru ar gyfer y gêm yn Yr Eidal ddydd Sul.

Curwyd pencampwyr Cynghrair yr Eidal yn y Cwpan 4 - 1 an Udinese.

Chwe gwlad, Ffrainc, Gorllewin Yr Almaen, Yr Eidal, Gwlad Belg, Yr Iseldiroedd a Lwcsembwrg yn arwyddo cyntundeb Rhufain gan sefydlu'r Farchnad Gyffredin Ewropeaidd.

Y mae'r Rhanbarth yn gyfrifol am sgets/meim ar Yr Eidal ar y nos Sadwrn a chynigiodd Jean Evans fod Cangen Llandwrog yn ein cynrychioli.

Gwnaed hynny'n eglur mewn cyfweliad teledu â newyddiadurwr o'r Eidal, a barodd am ddeunaw awr!

Yr Eidal aeth ar y blaen gyda gôl Marco Delvecchio, ond wedi 93 o funudau sgoriodd yr eilydd Sylvain Wiltord a ddaeth i'r maes yn lle Christophe Dugarry gan ddod ar sgôr yn gyfatral.

Ond hyd yn oed mewn gwledydd mwy rhanedig, megis yr Almaen a'r Eidal, gwelwyd yr un duedd i gryfhau a chanoli llywodraethau'r wlad ymhlith tywysogaethau'r Almaen a mân wladwriaethau'r Eidal, bob un ohonynt o'r bron â'i hunben erbyn hyn.

Mae'r Eidal wedi newid eu holwyr yn llwyr ar gyfer eu gêm yn erbyn Lloegr yfory.

Ond dydyr Eidal ddim ond wedi ildio dwy gôl drwyr holl gystadleuaeth.

Lladd wyd 41 o bobl o'r Eidal a Gwlad Belg.

Ar gefn hyn, gellir nodi fod lleihad yn y sylfaen diwydiannol yn eithaf cyffredin ar draws y byd (ac eithrio'r Eidal, yr Almaen a Japan).

Gollyngir dros gof yn llwyr fod ugain mlynedd o Ffasgi%aeth wedi esgor ar ddirywiad dychrynllyd yn yr Eidal - datblygiad hollol anochel.

Dyna'r rheswm, mae'n debyg, paham na fu awdurdodau'r Eglwys yn yr Almaen a'r Eidal fel petaent yn dymuno gwahardd neu rwystro'r cyfieithiadau hyn rhag cael eu dosbarthu ymysg y boblogaeth yn y ddwy wlad.

Bydd gêm Yr Iseldiroedd ar Eidal heno yn ddiddorol iawn.

Y nod yw efelychu llwyddiant Denmarc, Valencia yn Sbaen, Emilia-Romagna yn yr Eidal, Baden- Wuerttemberg, ein chwaer-ranbarth yn yr Almaen a rhai o daleithiau America fel Pennsylvania wrth greu yr hyn a elwir yn 'rhwydweithiau cydweithredu' rhwng cwmni%au bach a mawr a rhwng y sector breifat a'r sector gyhoeddus.

Oherwydd y tywyllwch, bu'n amhosibl gweld mynyddoedd canolbarth yr Eidal.