Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

einion

einion

"Wn i ddim yn iawn," meddai Einion mewn penbleth.

Yr oedd Angharad yn un o'r pedwar plentyn ar hugain a anwyd i wraig Risiart ab Einion o Fuellt, deuddeg mab a deuddeg merch a phob un ohonynt gydag un llygad du ac un llygad glas.

atebodd Einion.

"I gerdded lôn Plas Madyn er mwyn gweld y fan lle cwympodd y merlod." Disgleiriodd llygaid Einion a Llinos.

"Mae Wyn yn iawn, ond am un peth," meddai Einion.

"Finnau hefyd," meddai Einion gan ei astudio'n ofalus.

Ond y pwysicaf o noddwyr y sir yn y cyfnod hwn yn ddiamau ydoedd Hopcyn ap Tomas ab Einion (c.

Ond mae'n debyg iawn fod pawb arall yn y pentre yma yn credu rhywbeth yn debyg i mi." Cerddodd Einion atynt gyda dau ddarn o wifren yn ei law.

"Mae yna ddarn o bysgodyn ym mhen draw'r cawell." Gafaelodd Wyn yn ysgwydd Einion a dywedodd wrth y lleill am fod yn ddistaw.

ebe Einion.

'Roedd Einion Evans a Mathonwy Hughes yn y gystadleuaeth hefyd.

meddai Einion.

"Rhaid i ni fynd â'r daeargi gyda ni," meddai Einion.

Er enghraifft, petawn i'n derbyn disgrifiad Einion Offeiriad o farddoniaeth 'Ni wneir cerdd ond er meluster i'r glust ac o'r glust i'r galon' byddai'n rhaid i fiwsig chwarae rhan bwysig iawn yn fy ngwaith.

Cerddi eraill: Donald Evans, Einion Evans ac Idwal Lloyd.

Aethai Einion (Capten Einion Roberts wedi hynny Llys Fair) i Hull i ymuno ag un o longau Radcliffe, sef yr SS Llandeilo, neu y Llanwern.

Wilson Evans ac Einion Evans.

Wrth sôn am arwerthfa Llwyd Hendre Llan, cofiwn glywed am ŵr ifanc newydd briodi a mynd i fyw i Gastell Bwlch Hafod Einion, penty bychan digysgod ar y gefnen fwyaf rhynllyd ym Mro Hiraethog.

Donald Evans, Einion Evans ac Idwal Lloyd.

Ond erbyn hynny roedd Einion ac Orig wedi cyrraedd gyda'r newyddion diweddaraf o'r pentref.

gofynnodd Einion.

Gosododd Einion ei restr o'r cathod coll ar ganol y bwrdd.