Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

eitem

eitem

Cewch chi ymuno a'r llyfrgell yn rhad ac am ddim, ac fe gewch fenthyca hyd at ddeg eitem ar y tro dros gyfnod o bythefnos.

Ymae'n eitem ar gyfer asesu, a dylid ei chyflwyno'n ofalus.

Bu John Gordon yn eitem un diwrnod o newyddion cyn syrthio nôl i ing ei fywyd personol.

(Gwell egluro mai yn ystod yr eiliadau brau hynny y torrwyd y garw rhyngddynt.) Bu'r pryd bwyd yn eitem ddigon diflas ac roedd amryw resymau am hynny.

Cafwyd sioe sionc ac ysblennydd yn cynnwys eitem gan pob dosbarth a chyfraniad gan bob plentyn yn yr ysgol.

Mae'r digwyddiad lleisiol pwysig hwn bellach yn eitem sefydlog ar y calendr cerddorol.

Yn hytrach, y nod oedd paratoi un eitem ddeuddeng munud o hyd a fyddai'n dweud fy stori i ymhleth â stori'r newyn.

Pan ydach chi'n gorfod ffilmio rhywun sy'n diodde' ac rydach chi'n gwybod mai hwn ydi'r llun sy'n mynd i wneud yr eitem.

o eitem lO: Cytunwyd nad oedd y mesurau diogelwch ychwanegol yn yr adeilad ym Mlaenau Ffestiniog yn wir berthnasol i'r Ganolfan Gynghori.

Fel recordydd sain mewn rhan o uned, mi roedd yna sawl person rhyngof fi a'r eitem.

Pawb A'i Farn Golygyddol Pleser arbennig o dro i dro ydi cael ymateb oddi wrth ddarllenwyr i eitem ym Mhapur Menai.

(ch)Croesfan Merllyn, Criccieth (Dygwyd yr eitem hon gerbron fel mater o frys ar ardystiad y Cadeirydd oherwydd y derbyniwyd llythyr gan y Rheilffyrdd Prydeinig ar ôl i'r rhaglen gael ei hanfon at yr aelodau a'r brys i ymateb).

Y mae Llyfryddiaeth eang a defnyddiol, er imi sylwi ar un neu ddwy eitem yng nghorff y gwaith nad ydynt wedi cyrraedd y Llyfryddiaeth, ac y mae'r llyfr yn frith o luniau ysgolheigion pwysig yn y maes a nifer dda o fapiau a deiagramau hwylus.

Serch hynny, mae modd ychwanegu ambell eitem ac, ar hyn o bryd, rydym yn paratoi ar gyfer arddangos pen carreg Celtaidd o fferm Hendy, Llanfair-pwll.

(c) Pont Rhyd Hir, Ffordd y Cob, Pwllheli (Dygwyd yr eitem hon gerbron fel mater o frys ar ardystiad y Cadeirydd oherwydd y derbyniwyd llythyr gan Gyfarwyddwr Priffyrdd y Cyngor Sir ar ôl i'r rhaglen gael ei hanfon at yr aelodau a'r brys i ymateb).

Y mae'n bosibl mynd yn aelod oes o'r Co-op a derbyn disgownt ar bob eitem a anfonir drwy'r post.

Roedd eitem gyflawn am y brotest ar y prif newyddion ac Enlli Owens oedd canolbwynt pob sylw.

Dychmygwch eich bod am brynu eitem mor bwysig a drud a chadair olwyn.