Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

eleri

eleri

Cafwyd noson i'w chofio a threfnwyd y daith gan Miss Eleri Lloyd Jones a gyrrwr y bws mini oedd y Parchedig Olaf Davies.

Prin yr âi i'w wely heb ei rannu ag Eleri ei wraig, a rhannu'r gair neu'r tro ymadrodd gyda ni ei gydweithwyr amser coffi drannoeth.

Dewiswyd Miss Eleri Lloyd Jones i gynrychioli'r Eglwysi bedyddiedig Cymraeg ar ymwleliad a Jamaica, El Salvador a Nicaragua fel rhan o Ddathliad Daucanmlwyddiant Cymdeithas Genhadol y Bedyddwyr.

Aros heno ym Manceinion gyda ffrindiau, Rob ac Eleri, i gael hedfan i Munich yn gynnar yn y bore.

Wrth i'r Bwrdd gyhoeddi y byddan nhw'n dosbarthu drafft o ganllawiau iaith yn yr Hydref, fe gawson nhw'u beirniadu gan Eleri Carrog o'r mudiad Cefn am lusgo'u traed.

Yma y mae Ysgrifennydd Cefn, Eleri Carrog, ar ei mwya' beirniadol.

Syniad Siân Eleri Jones yw'r calendr.

'Mae Coleg Menai yn arbenigwyr mewn creu cyrsiau ar reoli,' meddai Dr Eleri Wyn Lewis.

Roedd Eleri Carrog yn ateb cwestiwn gyda chwestiwn.

Gofid calon i mi oedd ei gwrthod fel hyn ac er bod Eleri yn deall y rhewsm yn well na fi, rywsut yr oedd o anghenraid yn gorfod gofyn.

Fydd gan y Bwrdd ddim stondin ar Faes yr Eisteddfod ac, yn ôl Eleri Carrog, sy'n dweud ei bod am weld y cwango newydd yn llwyddo, fe ddylen nhw fod yno er mwyn ateb cwestiynau a chwrdd â'r bobol.

Eleri Wyn Lewis, Golygydd Addysg BBC Cymru fu'n egluro be sydd ar gael ar y safle.

Cafodd y gyfres radio NVQ Rheoli ei chomisiynu gan Dr Eleri Wyn Lewis, Pennaeth Addysg a Dysgu BBC Cymru.