Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ellen

ellen

Bu Ellen ap Gwynn mewn cysylltiad a'r Swyddfa Gymreig i drafod dyfodol a strwythr ariannu cwmni%au Theatr mewn Addysg.

Theatr Gwynedd Estynnodd Ellen ap Gwynn groeso cynnes i bawb.

ADRODDIAD Y CADEIRYDD Rhoddodd Ellen ap Gwyn ei thrydedd adroddiad fel Cadeirydd CCPC.

a chyfarfu Dafydd Thomas ac Ellen ap Gwynn ac Edmond Fivet, Prifathro Coleg Cerdd a Drama Cymru i drafod perthynas CCPC.

Mae'r dyn sy'n cael y clod am helpu Ellen McArthur gyrraedd y brig, Rob Humphreys, wedi ymuno ag ymgyrch Prydain yn yr Americas Cup.

UNRHYW FATER ARALL Cynigiodd Val Hill bleidlais o ddiolch i Ellen ap Gwynn am ei gwaith dros y blynyddoedd.

Yn fuan wedyn, galwodd Siôn Elias i weld Ellen Jones, Glasfryn, gan ddweud fod John y mab wedi'i saethu'i hun a'i fod am iddi hi fynd yno i ddiweddu'r corff.

Yr oedd pedwar o blant gan John Price Jones ac Ellen.

Diweddodd Ellen ap Gwynn ei hadroddiad trwy ddiolch i bawb gyda phwyslais arbennig ar lafur y Pwyllgor Gweithredol.

wedi derbyn cynnydd mewn ariannu cynigiodd Ellen ap Gwynn y dylai'r tâl aelodaeth i CCPC.

Cadeirydd : Ellen Kent.

Yr aelodau canlynol, felly, fydd y Pwyllgor Gweithredol cyfredol:-Jo Weston Mandy Wix Dafydd Thomas Ellen ap Gwynn Chris Ryde Dottie James Roger Fox Sybil Crouch Ni etholwyd Cadeirydd i'r Is-bwyllgor Cymraeg eto.