Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

enethod

enethod

Teimlai fod hyn yn arbennig o bwysig i enethod fel eu bod yn dysgu gwni%o a gwaith tŷ.

Buont yn ddoeth a chraff yn ymgodymu ag anffyddiaeth glaslanciau (a chyda llaw roedd y dosbarthiadau i hogiau ac i enethod ar wahân) a buont yn gyfrwng ill dau i ehangu gorwelion drwy sôn am y byd mawr oddi allan.

Mae'r ddwy ohonynt yn enethod lleol, sef Enid Parsons o Fethesda a Kaeli Williams o Fynydd Llandygâi.

Yn y fan honno ymunodd gwraig y Capten â'r llong gyda thair o enethod - un yn bump oed, un arall yn dair a'r ieuengaf yn flwydd.

Tair o enethod bach yn penderfynu ein dilyn am ryw reswm.