Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

england

england

Dyma enghraifft a glywais yn ddiweddar gan wraig a soniai am gydnabod idd, 'Mae good job gydag e mae e'n deputy head mewn comprehensive school fawr yn y South of England.'

Mynnodd Mike England y bydde Thomas yn cyrraedd a'i fod wedi bod ar y ffôn yn addo teithio i lawr yn y car gydag un o fois y Gymdeithas Bêl- droed.

(Ie, yn y cyfnod cynnar, peth rannol Seisnig, peth a gyfryngwyd drwy Loegr, 'mediated through England', chwedl RT, yw hyd yn oed ein cenedlaetholdeb diwylliadol!

Pan apwyntiwyd Mike England i swydd rheolwr Cymru doedd gan neb ohonom ni'r chwaraewyr unrhyw syniad o beth i'w ddisgwyl.

Rhywsut roedd hynny yn gweddu i Mike England, ac yn wir cyn hir dechreuodd rhai o'r chwaraewyr sôn amdano fel "Howdy!".

A son am Babyddiaeth, mae llawer o drafod y dwthwn hwn ar ein perthynas waed ag Iwerddon; ond y gwir amdani, ebe RT, yw hyn: 'There are but two ingredients in modern Welsh mental life - what is native, and what is English or what has been mediated through England.'

Gan aros yn y byd gwleidyddol am ychydig eto, mae pawb wedi gweld y posteri "Keep Wales Tidy% ac amryw wedi gweld "Dump your rubbish in England" mewn ffelt-pen wladgarol oddi tano.

Does 'na ddim amheuaeth i'r ddau ganlyniad ar ôl gêm Lloegr dynnu'r gwynt o hwylie Mike England a'r cefnogwyr.

Pan glywn y geirie, "Mike England's here% cyn unrhyw gêm roedd yr adrenalin yn llifo ddwywaith gymaint ag arfer.

Roedd yn ddigon i ail-gychwyn yr holl siarad am Mlke England ond fe ddigwyddodd un peth ar y daith honno wnaeth i mi, a Terry Yorath yn arbennig, synhwyro gwendid mor gynnar â hynny yn ei deyrnasiad Achos y qfan oedd i'r chwaraewyr Mickey Thomas fethu troi i fyny yn y maes awyr I hedfan allan gyda'r tîm.

Fedrwch chi ddychmygu Pennaeth y Banc of England yn gwerthu tocynnau Wembley o'i swyddfa ei hun!

Roeddwn i yn un o aelode hyna'r garfan ac eto down i 'rioed wedi chwarae ar yr un maes â Mike England, er fy mod wedi gwybod amdano fel un o amddiffynwyr gore'r wlad yn ei ddydd.

Fy argraff gynta o Mike England oedd ei fod e'n ddyn positif iawn.

Ceir enghraifft drawiadol mewn darn hysbys o ddrama William Shakespeare, Richard II, "This royal throne of kings, this sceptred isle..This blessed plot, this earth, this realm, this England".