Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

enillodd

enillodd

Mae deng mlynedd wedi mynd heibio er pan enillodd Alun Jones Wobr Goffa Daniel Owen gyda'i nofel Ac Yna Clywodd Swn y Mor, ac roedd cyhoeddi'r nofel honno flwyddyn yn ddiweddarach yn garreg filltir go bendant yn hanes y nofel Gymraeg.

Enillodd Kelly Morgan o Donteg ger Caerdydd, ei gêm rownd gyntaf ym mhencampwriaeth Agored Siapan.

Defnyddiodd yr hyn a enillodd o ddarllen a chyfieithu i gyfansoddi barddoniaeth wreiddiol.

Er na enillodd neb o Gymru y brif gystadleuaeth, enillwyd yr ail wobr Lieder gan Gymro arall - Neal Davies - yn 1991.

Oherwydd cyflwr bregus y llongau a pheryglon y môr o gwmpas arfordir Gogledd Cymru, enillodd morwyr yr ardal barch ac enw da fel rhai medrus a meistrolgar wrth eu gwaith.

Flwyddyn yn ddiweddarach enillodd yr un wobr eto, am ddrama arall, A Light in the Valley, a ysgrifennwyd gan Ian Rowlands ac a gyfarwyddwyd gan Michael Bogdanov.

Enillodd ffilm ar John Cale y Rhaglen Gerddoriaeth Orau yng ngwobrau BAFTA Cymru eleni, a Satellite City gafodd y Wobr Adloniant Ysgafn Orau ar yr un achlysur.

Yn un o'r cyfarfodydd hyn yr enillodd Watcyn Wyn un o'i wobrau cyntaf, a hynny am bryddest o bopeth, ar y testun 'Dafydd yn Lladd Goleiath'.

Mae Derby wedi pellhau o'r frwydr ar y gwaelod ar ôl curo Caerlyr 2 - 0 ac enillodd Newcastle, hefyd, 2 - 1 yn erbyn West Ham.

Yn Wisconsin dim ond o 5,697 allan o bron i 2.6m o bleidleisiau yr enillodd y Democrat.

Enillodd Yeovil, o Gynghrair y Conference, 1 - 0 yn Blackpool ddoe yn Ail Rownd Cwpan Lloegr.

Weithiau fe geir sioc fel pan enillodd y mezzo-soprano Guang Yang o China yn 1997.

Enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith a dyfarnwyd iddo radd er anrhydedd gan Brifysgol Cymru.

Gwobrwywyd traethawd Dafydd Jenkins, Y Nofel: Datblygiad y Nofel Gymraeg ar ôl Daniel Owen , a enillodd yn Eisteddfod Genedlaethol 1946.

Mae'r ymateb a fu i Seren Wen ar Gefndir Gwyn a enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1992 yn rhan o chwedloniaeth llenyddiaeth Gymraeg ddiweddar.

Enillodd Lloegr eu gêm gynta yn y gyfres griced un-dydd yn erbyn Pakistan.

Casnewydd enillodd y gêm fawr ar frig Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban neithiwr.

Enillodd e'r loteri ym mish Gorffennaf, ch'wel.

Roedd Swail ar ôl bod ar ôl naw ffrâm i saith yn erbyn Shayne Storey, yna enillodd y dair ffrâm ola a mynd rhagddo i'r rownd nesa.

Dyn efo ci wedi ei stwffio a enillodd y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth ufudd-dod cwn yn Siapan yn ddiweddar.

Dim ond BBC Cymru sy'n darparu rhaglenni Cymraeg i ysgolion ac eleni enillodd y gyfres addysg rhyw Secs-i y wobr am y rhaglen orau i bobl ifanc yn yr Wyl Ffilm a Theledu Celtaidd.

Mi fum i'n gweithio i gwmni a enillodd un.

Enillodd 48 o gapiau rhyngwladol a bu'n chwarae'n broffesiynol nes yn 50 oed gan sgorio dros 500 o weithiau.

Pan enillodd Kalinnikov ysgoloriaeth i astudio cerddoriaeth ym Moscow roedd mor dlawd nes y bu'n rhaid iddo chwarae'r ffidil, y basŵn a'r tabwrdd ar strydoedd y ddinas er mwyn cadw corff ac enaid ynghyd.

Er ei fod yn y rheng ôl yn y sgrym, safai Gareth Llywelyn wrth ymyl Anthony Copsey yng nghanol y lein, ond y Sais a enillodd y gystadleuaeth honno o ryw ychydig.

Dangoswyd y ffilm (a enillodd wobr Bafta Cymru eleni am y Sinematograffi Gorau: Ffeithiol a'r Rhaglen Ddogfen Orau yn y Coupe Icare Festival International du Film de Vol Libre), ar y rhwydwaith.

Enillodd Becky Morgan o Gasgwent ond collodd Becky Brewerton o Abergele.

Plaid y Senedd a enillodd y Rhyfel Cartref.

A theulu Thomas Edward Lloyd, Coedmor, a theulu Cilbronne "Mae Lady Coedmor yn fenyw fawr er pan enillodd ei gŵr sedd Shir Aberteifi yn ôl i'r Tori%aid ddwy flynedd yn ôl a pheri'r fath syndod i bawb trwy fwrw E. M. Richards ma's!"

Enillodd Charlton 2 - 0 yn erbyn Caerlyr yn yr Uwch Cynghrair.

Eithr ymhlith eu tenantiaid a'u cydnabod yn y sir neu'r cwmwd lleol yr enillodd y bonedd eu parch a'u hawdurdod, a cheir tystiolaeth ddigon i brofi hynny.

Drama arall a enillodd gymeradwyaeth helaeth oedd y gyfres Jack of Hearts.

Fe fetion nhw ar yr un ceffyl ac enillodd hwnnw'n annisgwyl.

Enillodd Cymru bob un o'r pum gêm ac fe wnaeth nifer o chwaraewyr argraff.

Enillodd JOANNA QUINN Primetime Emmy am Lwyddiant Unigol Arbennig ym maes Cynllunio Cynhyrchiad.

Drama arall a enillodd gymeradwyaeth helaeth oedd y gyfres Jack of Hearts. Roedd portread Keith Allen o Jack yn ddarbwyllol iawn.

Fe enillodd Caerdydd ddydd Sadwrn dan reolaeth newydd a mae'n bwysig nawr bod nhw'n dechrau mynd am y bencampwriaeth.

Enillodd droeon ar yr unawd tenor dan a thros bump ar hugain oed yn y Genedlaethol ac yn y blynyddoedd olaf yn cael ei ddyfarnu yn 'llais y flwyddyn' yn Eisteddfod Llangollen.

Ond pennaf cyfaill ei dad yn Llanelli oedd Dr Gwylfa Roberts, gweinidog Tabernacl, Llanelli a bardd a enillodd y Goron yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith.

Yn seremoni wobrwyo Roc a Phop Radio Cymru 2000, enillodd Geraint Jarman wobr unigryw am gyfraniad oes i'r byd cerddorol yng Nghymru, a nawr mae S4C ar fin darlledu rhaglen arbennig i nodi ei gyfraniad anhygoel.

Enillodd Abertawe, pencampwyr Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban am y tymor, ei gêm olaf yn erbyn Penybont neithiwr 35 - 20.

Ddiwedd y flwyddyn ariannol, enillodd A Light in the Valley, y cyntaf o dair rhaglen a gyfarwyddir gan Michael Bogdanov, wobr y Rhaglen Ranbarthol Orau yng ngwobrau rhaglenni blynyddol y Gymdeithas Deledu Frenhinol.

Gydag amser, enillodd y Gymdeithas brofiad a chasglodd gronfa o wybodaeth na all yr un mudiad neu blaid sy'n sefydlu ei hun o'r newydd fyth gystadlu ag ef.

Y Torîaid a enillodd Etholiad Cyffredinol troad y ganrif, ond cadarnle'r Blaid Ryddfrydol oedd Cymru.

Enillodd pedwar o'r pum tîm o Gymru yng Nghwpan Heineken dros y penwythnos.

ddilynodd y nofelydd Rosie Thomas ar y rali geir 16,000 milltir o Peking i Paris, ar BBC Dau, a hefyd The Deadness of Dad, ffilm gan Philippa Cousins a enillodd wobr BAFTA UK.

Yr ail am y Gadair oedd Tudwal Davies, Pwllheli, ac enillodd ei fab, H. Emyr Davies, y Goron yn yr un Eisteddfod.

Yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Colwyn, 1995, yr enillodd Tudur Dylan ei Gadair Genedlaethol - gyda'i dad, fel Archdderwydd, yn ei gadeirio.

Gyda sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol enillodd y Gymraeg statws newydd yng Nghymru.

Enillodd nifer o gadeiriau.

Enillodd rhaglen o gyfres llynedd, Annwyl Kate, Annwyl Saunders a ddangoswyd eto oherwydd ceisiadau niferus, y wobr am y Rhaglen Ddogfen/Drama Ddogfen Orau yng Ngwobrau BAFTA Cymru.

Fe ddaeth y newyddion y bydd Texas Radio Band, grwp a enillodd y wobr am Grwp Newydd Gorau 99 yng noson wobrwyo RAP Radio Cymru, y byddan nhw'n mynd i stiwdio Fflach yr wythnos yma i gychwyn recordio Ep chwe chan fydd allan ar label RASP yn y dyfodol agos.

Enillodd hi'r râs gan metr cadair olwyn ddoe.

Neithiwr enillodd Caernarfon - sy ar y brig - eu gêm olaf nhw, 2 - 0, yn erbyn Cemaes.

Mae'r rhwyfwr Steve Redgrave, enillodd ei bumed medal aur yng Ngemau Olympaidd Sydney, wedi cyhoeddi y bore yma ei fod yn ymddeol o gystadlu.

Ac megis y rheibiodd Pluto, Perseffone, drwy drais yr enillodd tad Culhwch ei wraig, sef llysfam ei fab.

Enillodd Pedrog y Gadair am awdl ddiflas hir yn nhraddodiad y ganrif flaenorol.

Y golffiwr o Bontypridd, Phil Price, enillodd Bencampwriaeth Agored Portiwgal ar gwrs Quinto do Lago yn yr Algarve.

Yr Albanwr David Coulthard enillodd Grand Prix Monaco.

Yr wyf yn ddiolchgar i Mr John Roberts, Rhydli%os, am yr englyn yma i'r 'Twrnai' (a enillodd iddo'r wobr yn Eisteddfod Uwchmynydd):

yn y modd yma, enillodd amser i barhau a'i arbrofion.

Darren Clarke enillodd bencampwriaeth agored Lloegr gyda rownd olaf o 65.

Yna enillodd MA a chlod.

Yn y cyfamser enillodd The Deadness of Dad wobr am y Ffilm Fer Orau yng ngwobrau ffilm BAFTA UK.

Ceir cyfle hefyd i'r ymwelydd edmygu dewrder a phwysigrwydd gwaith Cymdeithas y Badau Achub ym Môn, yn enwedig cyfraniad Richard Evans a enillodd ddwy fedal aur yr RNLI.

Yr oedd Margot ar ymweliad a'i chynefin yn ardal Llanelli yn gynharch eleni ac wedi iddi ddychwelyd adref enillodd cerdd a gyfansoddodd yn sôn am ei thristwch yn gadael Cymru Gwpan Raphael Jones mewn cystadleuaeth flynyddol gan y gymdeithas Gymraeg yn Wellington.

Ac fe enillodd Pencampwr y Byd ffrâm a barodd am 47 o funudau - oes iddo fe.

Yno enillodd wobr Prix de Rome i deithio'r cyfandir.

Ar ôl collir set gyntaf 6 - 1, enillodd Henman y ddwy set nesaf 7 - 5 a 7 - 6.

Enillodd y rhain fri mawr, am ddysg yn ogystal ag am dduwioldeb, pan sefydlwyd hwy yn y drydedd ganrif ar ddeg.

Enillodd Jamie Baulch o Gasnewydd ei râs 400 metr yn Stockholm neithiwr.

Richard Burns o Loegr enillodd Rali Network Q Prydain ddaeth i ben yng Nghaerdydd ddoe.

Safodd A Light on the Hill, gan y cyfarwyddwr enwog Michael Bogdanov, gyfysgwydd âr ddrama ai rhagflaenodd, A Light in the Valley, a enillodd wobr RTS ar gyfer Drama Ranbarthol Orau.

Enillodd Llanelli 11 - 0 neithiwr.

Enillodd LES MILLS o Gaerdydd hefyd wobr am LWYDDIANT UNIGOL ARBENNIG.

Gôl Richard Rufus yn yr ail hanner enillodd y gêm i'r tîm cartre.

Yn yr Uwch-gynghrair neithiwr - enillodd Lerpwl 2 - 0 yn erbyn Bradford.

Efallai mai oherwydd ei ddewrder mewn brwydr yr enillodd iddo'i hun yr enw Owain Lawgoch.

Daniel Caines enillodd unig fedal aur Prydain, yn y 400 metr.

Sarnicol a enillodd Gadair y Fenni.

Enillodd ei chwaer, Venus, y set gynta 6 - 4 yn erbyn Martina Hingis.

Eto gellir tybied y rhagorai rhai ohonynt ar eraill yn y grefft o bedoli; meddyliaf am David Evans Tregaron, John Jones Tynreithyn, Ellis Edwards Ystrad Meurig, Ben Lewis Aberystwyth, a Griffith Jenkins Cribyn (yr hwn a enillodd am bedoli yn y Sioe Frenhinol).

Gwobrwywyd traethawd Dafydd Jenkins, Y Nofel: Datblygiad y Nofel Gymraeg ar ôl Daniel Owen, a enillodd yn Eisteddfod Genedlaethol 1946.

Consortiwm o adeiladwyr lleol a enillodd y tendri i wneud y gwaith ac fe ddechreuwyd ar y gwaith rhyw chew mis yn ol.

Enillodd Chris Small o ddeg ffrâm i wyth yn erbyn Marco Fu a mae'r cyn-bencampwr Stephen Hendry ar y blaen o chwech i dair yn erbyn Mark Davis.

Enillodd Martina Hingis a cholli wnaeth Anna Kournikova.

Yn ystod y cyfnod hwnnw enillodd Caerdydd Gynghrair Cymru a'r Alban a mae siawns y gallan nhw wneud hynny eto.

Roedd yr asgellwyr yn llywaeth a phriodol oedd hi mai un o ddau flaenwr bywiog iawn Bury enillodd y gêm.

Henrik Stenson o Sweden enillodd Bencampwriaeth Ryngwladol Benson & Hedges ddoe, gyda sgôr o 13 yn well na'r safon.

Yn yr Uwch Gynghrair enillodd Chelsea 2 - 0 yn West Ham.

Enillodd Wrecsam gartre yn erbyn Caerfyrddin yn Ngrwp A yn y Cwpan Cenedlaethol neithiwr.

Casnewydd, am y tro cyntaf ers 1977 enillodd brif gwpan rygbi Cymru.

Y noson honno enillodd soprano 24 oed, Karita Mattila o'r Ffindir, a roeddem yn dyst fod seren newydd yn esgyn i ffurfafen y byd opera.

Fydd Olivier Bierhoff, a sgoriodd y gôl enillodd y gystadleuaeth yn 1996 ddim yn nhîm Yr Almaen fydd yn chwarae Lloegr nos Sadwrn.

Ac am beth mor ddiniwed â cherdded 'o fewn hyd chwibaniad i safle adeiladu yn ei sgert mini' yr enillodd Miss S. Pollak, hithau, o Eton Villas, London NWS ei CDM neu, Cadbury Dairy Milk.

Roedd penderfyniad Harry Hughes Williams i ddychwelyd i Fôn yn barhaol ar ddiwedd ei gwrs yn y Royal College - lle'r enillodd wobr Prix de Rome - yn benderfyniad dewr.

Yr Halelwia a enillodd y dydd.

Ddoe enillodd TNS, 3 - 1, ar faes Athrofa Inter Caerdydd.

Mewn digwyddiad gwahanol iawn y noson gynt, recordiwyd Stereophonics - Cwmaman Feel the Noize, yn yr un fan, ac enillodd y rhaglen wobr BAFTA Cymru am y criw ar-y-pryd gorau i Avanti.

Y clwb di-gartre enillodd yn hawdd o 85 i 10 gyda Neil Jenkins yn trosi naw cais.