Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

enlli

enlli

(Er i adfynach chwerw a adawodd y gymdeithas rhyw flwyddyn ledaenu si ymysg mân fynachod Enlli fod y Priodor wedi'i erlid o Rydychen ar ôl cwta dau dymor dan amgylchiadau pur amheus a dweud y lleia'.) Ond roedd hynny flynyddoedd maith yn ôl, pa 'run bynnag.

Gadawyd Enlli wedyn am hydoedd a theimlai y byddai unrhyw beth yn well na thawelwch llethol y gell unig.

Y daith i Enlli, am ei bod bob tro yn newydd.

Rhaid oedd i Enlli agor ei dillad a byseddodd y blismones hi drosti yn dra thrwsgl.

'Daughter condemns father for selling Wales' oedd y pennawd y bachwyd arno ac roedd ffilm o Enlli yn llifio arwydd 'Ar Werth'.

Enlli yw'r ynys swynol ger arfordir Gogledd Cymru sydd wedi bod yn hudo ymwelwyr ers miloedd o flynyddoedd.

Os byddai Enlli o liw llwydlas, roedd hynny yn ddigon o arwydd am ddiwrnod braf trannoeth.

Chafodd Enlli a Guto Llew ddim trafferth i gyrraedd y maes parcio yng nghanol y dref.

Mae hi newydd dderbyn llawdriniaeth yn Ysbyty Gwynedd ac ar hyn o bryd yn prysur wella yn Ward Enlli.

'R hen Ida yn sentimental ac yn rhamantu - ydi mae'n siwr yn ddigon amal - ond nid ar Enlli.

Fedar neb fynegi yn briodol mewn geiriau beth a geir ar Enlli.

Fe gawsom ein dal am ddyddiau ar Enlli oherwydd y Storm a'r GWYNT.

Enlli yn cario un o arwyddion Owens Estate Agents, ac Enlli yn cael ei llusgo i fan yr heddlu.

Tynnodd ei sgrafell dros esgob Bangor a'r deon am iddynt ofni cario croes ar bererindod i Ynys Enlli heb addewid o ymbare\l a bws a thywydd braf i groesi, gan of yn yn bryfoclyd, pa fath dywydd oedd hi tybed pan gariai Iesu ei groes real, drom, ar lethrau Calfaria.

Ni fedrai Enlli oddef rhagor.

Adar Enlli?

Ymgollodd yng ngheinder sawl sylw diwinyddol a'r syniadau diweddaraf a glywodd gan hwn a'r llall ag arall ar eu ffordd i Enlli.

OND mae Enlli eisoes wedi gafael ynoch a'ch dal chi fodd bynnag.

Gan mai Enlli oedd yr unig ferch, rhoddwyd hi mewn cell ar ei phen ei hun.

Traeth Enlli?

Wel, Enlli yw Enlli.

Ei brif arwyddion oedd mynydd Pencarreg ac Ynys Enlli.

Enlli oedd un o'r rhai cyntaf i gael ei chipio wrth i'r plismyn ruthro i ganol y dyrfa.

Enlli?

Tybed beth ddigwyddodd i Enlli y prynhawn hwnnw?

Wrth i'r olygfa ddod i'r golwg yn ffram y bwlch - yr Wyddfa a Moel Hebog a phenrhyn Llŷn, Ardudwy a Mochras a'r mor ac Enlli - dyfynnodd fy nhad o soned Keats: .

Roedd hi wedi cael gorchymyn i archwilio Enlli.

Erbyn hyn, gweinyddir yr Ynys gan Ymddiriedolaeth Ynys Enlli, a sefydlwyd yn 1979 i warchod y naws unigol, ac i sicrhau y bydd yr Ynys a'i thrysorau ar gael i bobl fwynhau am flynyddoedd i ddod.

Roedd eitem gyflawn am y brotest ar y prif newyddion ac Enlli Owens oedd canolbwynt pob sylw.

Dechreuodd Enlli deimlo'n well.

Haul sy'n cnesu'r creigiau, ond mae'r ddaear yn gynnes oddimewn a'r gwres yn codi i'ch wynab weithia' " Mae Neli Evans yn rhan o Enlli hefyd, fel Angharad...

Cododd y saim melyn bwys ar Enlli ond roedd y te yn felys a chwilboeth.