Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

enoc

enoc

'Roedd Enoc yn deud .

Ond erbyn heno, newidiasai Enoc lawer o bethau, er gwaeth.

Yr unig beth a wyddys am Watkin Williams yw'r hyn a gofnodir gan Enoc Rees, hanesydd Brynaman:

A gallai Deilwen Puw fod o dan ei gyfaredd, ac edrych arno ef yn hytrach nag ar Enoc fel cynhyrchydd.

Ymddangosodd pen melyn, yna gwelwn ferch ifanc osgeiddig yn gwenu'n siriol ar Enoc, a ddaethai i'w chyfarfod.

Beth pe bai dehongliad Lewis Olifer yn wahanol i un Enoc a Gwyn?

Safai Lewis Olifer ac Enoc gyda'i gilydd, a Deilwen a gwraig Enoc yr ochr arall i'r bwrdd, a'r cwbl yn edrych mor anniddig a phe baent wedi cyfarfod â'i gilydd am y tro cyntaf mewn cynhebrwng.

'Rwy'n meddwl ei fod o wedi newid dipyn ar y sgript oedd gan Enoc.

"O, 'roedd Enoc fel beili mewn sasiwn heno." Erbyn i ni gyrraedd y stafell ginio yr oedd y lle'n ferw, a phawb yn cythru i'r bwyd.

"Dacw fo Enoc yn disgwyl amdano fo." "Mae o'n nerfa i gyd erbyn hyn, y creadur, 'roedd o ar biga drain drwy'r pnawn." "Oes arno'i ofn o?" "Na, nid hynny.

Heblaw bod yn llwfr, golygai egluro i Enoc, ac ailgodi plwc i fynd eilwaith.

Pam na fuasai Enoc yn gwneud?

'Doedd dim llawer o siâp ar bethau heno, ac 'rwy'n siwr y byddai'n well gan Enoc i mi beidio â bod yn rhy amlwg." Gwenodd Breiddyn.

Daeth Enoc heibio un min nos yn wên i gyd.

Ym mlwyddyn cyhoeddi Enoc Huws traethodd rhyw ysgrifennwr dienw yn huawdl ar y testun 'Merched Cymru yn Lloegr a'u peryglon' ym misolyn Pan Jones Cwrs y Byd.

Fel tae o 'rioed wedi sefyll ar lwyfan !" Fel'na bydd hi pan fyddwch chi am iddyn nhw fod ar eu gora, cysurais hi, gan wenu, "Mae'r actorion diarth na'n 'u gwneud nhw 'n nerfus." Gwelwn Enoc yn symud yn ôl a blaen wrth waelod y llwyfan, yn chwifio'i freichiau.

Ond hwyrach mai dychmygu mae Enoc." "Wel, mi gawn weld, toc.

A fyddai'n mynnu ei ffordd ei hun, gan anwybyddu Enoc?

Hi hefyd yw ysgrifennydd y cwmni a gwyddwn mai hi bellach oedd yn hybu a phwnio Enoc, yn lle Gwyn.