Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

epil

epil

Er mai o fis Mawrth ymlaen y genir yr epil, fe ellir cael lefren ifanc yn achlysurol yn Awst a Medi.

Felly, y mae diogelwch yr epil yn sicrach o lawer mewn tir âr neu resi gardd gyfagos.

Daw'r ail gyfeiriad o gerdd y credir ei chyfansoddi yn y seithfed ganrif, Marwnad Cynddylan, lle y disgrifir Cynddylan ap Cyndrwyn a'i feibion o bowys fel canawon Arthur fras, sef 'epil ieuainc Arthur Fawr'.

Yn wahanol i gwningod, genir yr epil yn llawn blew a'u llygaid yn agored ac ymhen awr neu ddwy ar ôl eu geni y maent yn abl i symud o gwmpas.

Mae hyn yn rhoi'r cyfle i genhedlu llawer o epil o fuwch neu ddafad o safon uchel.

Yn wahanol i'r cwningod, nid yw'r epil yn magu tan y flwyddyn ddilynol.

Y rheswm am hynny, wrth gwrs, ydyw nad oes na grug na choed-llus chwaith mewn digon o drwch i greu caead nag amddiffynfa i'r adar a'r anifeiliaid sy'n dibynnu ar allu ymguddio i fyw ac i fagu epil.

Genir yr epil yn y wâl ar wyneb y tir.

Mantais fawr y system yw y gellir cael llawer o epil o deirw unigol sydd wedi eu profi'n fanwl cyn eu defnyddio.