Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

eryl

eryl

Mae ymroddiad Eryl i gyfrwng y theatr yn amlwg, ac mae yntau'n ymddangos yn gyfforddus gyda'r cyfrwng hwnnw.

Mae siarad ag Eryl Ellis am eiwaith yn sicr yn cynnig cipolwg ar fyd artistig, deallusol cynhyrchu theatr; cawn yr argraff ei fod ar fin ehangu ar y theori%au dwfn, abstract, a syniadau a iaith gymhleth, aruchel yr athronwyr celfyddydol.

PRAGMATIAETH A GWELEDIGAETH - Holi Eryl Ellis

Clwb yr Efail: Cynhaliwydd y cinio blynyddol ddechrau Mawrth yng ngwesty Eryl Mor, Y Garth.

Mae'r cwrs hyfforddi'n denu cannoedd o ymgeiswyr, roedd Eryl Ellis yn un o naw a ddewiswyd allan o dri chant y flwyddyn honno.' MAE 'NA DEBOT I FOD'

Ond o blith cynllunwyr y theatr Gymraeg, mae un yn sicr yn adeiladu gyrfa lewyrchus iddo'i hun yng Nghymru a thros y ffin; a phetai unrhyw un yn meddwl am 'gynllunydd' fel rhyw fath o 'interior designer' wedi colli ei ffordd, buan y byddai sgwrs gydag Eryl Ellis yn ei ddarbwyllo fel arall.

CROESO: Daeth teulu o Fangor yn ol o Leighton Buzzard i fyw yn Eryl Mor, Penlon, cyn-gartref Mr a Mrs Ernest Roberts.

Arweiniwyd y canu gan Eryl Williams, Caergybi a chafwyd unawd gan Mrs Mildred Coniam.

Mr a Mrs Michael Lunn a'r ddau fachgen sydd bellach yn cartrefu yn Eryl Mor.

RHIANNON TOMOS fu'n holi ei chre%wr, y cynllunydd Eryl Ellis, am ei brofiad a'i syniadau yn y maes.

Cafwyd parti bach i ddathlu'r achlysur yng ngwesty Eryl Mor.