Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

eryrod

eryrod

Gofynnwyd drannoeth i feddyg y teulu i alw ac fe welodd hwnnw arwyddion o'r Eryrod ar fy nghefn.

Cred rhai y bydd y claf farw os daw dwy ochr yr Eryrod ynghyd o gwmpas y corff ond ni wyddys beth yw sylfaen y gred.

Dolur unochrog yw'r Eryrod, er y gall ambell bothell ymddangos mewn mannau eraill o'r corff.

Yr Eryrod

Dengys y digwyddiad hwn ei bod yn bosibl i berson gael y dolur oddi wrth berson sy'n dioddef wrtho, ond fe all gael Brech yr Iâr yn lle'r Eryrod; ac mae'n bosib i'r digwyddiad fod yn wrthwyneb i hyn hefyd - hynny yw, cael naill ai Brech yr Iâr neu'r Eryrod oddi wrth berson sy'n dioddef o'r Frech.

Ond doedd pawb yng Nghymru ddim wedi anghofio fod yna gysylltiad arall o bwys rhwng Cymru ac America ddydd Sadwrn - a hynny yn Stadiwm y Mileniwm pan drechodd tîm rygbi Cymru Eryrod America.

Gwnaeth y teulu hefyd gymwynas fawr â dynoliaeth trwy gymysgu eli o lysiau at wella'r eryr - Eli Dremddu sydd wedi bod yn fodd i wella pobol ar draws y byd o'r dolur eryrod.

Siomedig oedd yr ymateb cyffredinol i berfformiad tîm Rygbi Undeb Cymru yn erbyn Eryrod yr Unol Daleithau ddydd Sadwrn.

Eryrod, cathod gwylltion a llwynogod yw eu gelynion naturiol hwy yn yr Alban ac os bydd y gelynion hyn yn fygythiad gwirioneddol mewn cylch arbennig, ymfuda'r ysgyfarnogod i ddiogelwch rhyw gylch arall.

Rhai blynyddoedd yn ôl fe gafodd claf yn yr ysbyty boen a thrwch o bothelli ar ochr chwith ei wddf yn ymestyn i'r fraich, a'r ymddangosiad yn nodweddiadol o'r Eryrod.

'Yr Eryrod' yn fwy cywir wrth gwrs, neu 'Yr Eryr' fel y dywed pobl y Gogledd.

Roedd gwneud hynny yn hollol saff yn fy marn i ar y pryd, oherwydd fy mod wedi archwilio nifer o gleifion a oedd yn dioddef o'r Eryrod ar hyd y blynyddoedd heb i mi ei gael.