Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

esgid

esgid

Byddant bob amser yn gwisgo'r esgid chwith gyntaf am fod hyn yn lwcus.

Clywai sŵn traed yn nesa/ u, sŵn brigau crin yn torri o dan esgid drom.

Doedd ei wyneb ddim fel hen esgid, chwaith.

Pws Esgid Uchel; Hugan Fach Goch. Gwasg Carreg Gwalch.

Cyn iddo gyrraedd at ei ail esgid dechreuodd y cloc daro hanner nos.

I'n cyndadau, fodd bynnag, roedd gosod esgid ar fwrdd yn anlwcus oherwydd fod y weithred yn eu hatgoffa o esgidiau am draed y truan oedd yn aros i'w grogi.

ar ei esgid rhag i honno gael ei gwisgo wrth iddo ddal y garreg yn ei herbyn.

Fe adawodd 'i gwr, yr hogyn ffeindia' wisgodd esgid, ac fe aeth i fyw i'r hen Sowth 'na.

Yn yr un modd ceir rhesymau ymarferol hollol paham na ddylid rhoi esgid ar fwrdd, neu agor ambare/ l mewn ty.

Gwyddom hefyd pa mor barod yr oedd Evan Jones i roi benthyg arian i'w gwsmeriaid pan fyddai'r esgid fach yn gwasgu, yn ogystal a gadael i ddyled y 'llyfr siop' redeg am flynyddoedd.

'dwn i ddim fyddwch chi?" Roedd Laura Elin ar ei deulin ac wrthi'n brysur yn datod ei esgid chwith.

Wrth blygu lawr, sylweddolais nad papur sbwriel oedd ond esgid plentyn.

tu ol ymlaen, socs - un o bob par ac un tu chwith allan, gwadan fy esgid yn rhydd ac yn fflapian fel aden, fy ngwallt yn heli i gyd - a 'd on i'n malio dim!

"O Iesu mawr," gwichiodd Morfudd, gan ddychmygu'r esgid fawr ddynol yn ymddangos unrhyw eiliad drwy bren y drws ac yn ei thrywanu rhwng ei choesau.

Ydi'r postciard yna yn dy boced ti'n barod?" "Ydi." Eisteddai William erbyn hyn ar y gadair freichiau a'i droed ar y ffender yn cau ei esgid, a rhôi ei ben i lawr cyn ised ag y medrai rhag i neb weld ei fod bron â chrio.

Chwyrli%ai'r olwyn bren am filltiroedd, a throtiai blaen esgid fach dwt Morfudd bererindodau ar hyd y byd, a thu hwnt, o fore gwyn tan nos.

Yma hefyd mae Carreg Arthur sy'n ein hatgoffa am y chwedl mai carreg yn esgid y Brenin Arthur oedd y garreg fawr yma sy'n pwyso dros bum tunnell ar hugain!

Byddai'n well ganddo fod yn aeddfed ag wyneb fel hen esgid.

Falle bod Caerdydd wedi bod yn llwyddiannus yn Ewrop drwy ddibynnu ar y pac, eu hamddiffyn ac esgid Neil Jenkins.

Mae'r addasiadau Cymraeg yn dderbyniol er bod y gair etifeddu yn y frawddeg gyntaf yn Pws Esgid uchel wedi bod yn ychydig o rwystr wrth ddechrau'r stori.

Byddai'r eitemau mwyaf distadl a wnaeth wedi eu rhestru, fel gosod pedol ar esgid, neu glipyn newydd ar ei blaen.

Mae'r esgid nawr ar y droed arall.

Cwta flwyddyn sy' ers pan ma' nhad druan wedi'n gadal ni a thydy i slipars o ddim blewyn gwaeth na newydd." Wedi cael un esgid yn rhydd rhwbiodd ei droed yn ysgafn â'i llaw.

Sodrodd Talfan haearn ei esgid ar ben carrai fy esgid dde.