Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

estynnodd

estynnodd

Estynnodd ei bensal sbâr a gwnaeth nodyn ar lawes ei grys.

Gan gadw'i lygaid ar y ffordd o'i flaen, estynnodd am y ffôn.

Theatr Gwynedd Estynnodd Ellen ap Gwynn groeso cynnes i bawb.

Estynnodd Mr Puw ddalen o bapur o'r cwpwrdd a'i rhoi i Llio.

democrataidd.' Cafodd hyd i lwy a lympiau o siwgr mewn bocs, ac estynnodd goffi iddo.

'Eistedd.' Wedi i Dan ufuddhau, estynnodd y Golygydd ei law am y llyfr a oedd yn ei ddwylo.

Estynnodd Ffederasiynau Glowyr De Cymru a Phrydain Fawr gymorth ariannol i'r streicwyr.

Estynnodd lyfryn o'i boced a darllen ohono: 'Lleidr yw Vatilan a phlismon o'r enw PC Llong wyf innau.'

Yn ôl y drefn arferol, roedd pawb oedd wedi mynd ar y trip wedi cyfrannu ychydig o newid mân 'fel cydnabyddiaeth i'r dreifar', ac rwan fod pawb arall wedi disgyn o'r bws oddi allan i'r post, fe estynnodd Elsie Williams y cwbl i Elfed: swp o ddarnau dwy geiniog a phum ceiniog ac ambell bisyn deg wedi eu casglu mewn pecyn marjarîn oedd yn dal i gynnwys ychydig friwsion ar ôl brechdanau rhywun.

Estynnodd Seimon dennyn Cli%o i Rhys a chymerodd Mrs Huws ofal o'r bygi.

Estynnodd wahoddiad i Bernez hefyd, wrth gwrs, ac roedd yntau'n falch o gael mynd gan y gwyddai y byddai Madelen yno.

Estynnodd y Cadeirydd groeso i Bet Morris o Sefydliad y Merched,Meirionnydd.

Estynnodd Mr E.

Estynnodd ei llaw am y bwlyn a chlywed rhywun yn symud yr ochr draw i'r drws.

Estynnodd ei dorts o'r cwpwrdd-cadw-popeth a chamu tua'r drws ar flaenau'i draed.

Estynnodd ei ddwy fraich uwch ei ben.

'Diolch.' Estynnodd ei llaw.

LLyncodd ei phoeri, estynnodd ei hances o'i llawes a chwythu'i thrwyn yn iawn.

Estynnodd Lisa ato'n syth.

Nawr 'te, y bêl am eich bywydau.' Estynnodd ei law am y cwdyn, y wên yn llydan ar ei wyneb.

Estynnodd ei law.

Estynnodd ddwy gadair yn nes at y tân fel y gallent eistedd gyda'i gilydd Roedd hi'n mynd i fod yn noswyl hir iawn.

"O ydan," medda hi, ac mi estynnodd bacad i mi o ryw gongol "Does arna id ddim isio pacad cyfa," medda fi, "dim ond un." "Un!" medda hi fel 'na, a gwneud rhyw lygadau.

Ymollyngodd i'r gadair freichiau y codawn ohoni, estynnodd ei law yn reddfol am y blwch tybaco ar y pentan yn ei ymyl, a dechreuodd lenwi ei bibell yn araf a phruddaidd.

Alli di byth fod yn rhy siwr pwy sy'n gwrando.' Estynnodd ei law a dangos bod pawb yn yr ystafell bellach yn edrych ac yn gwrando arnynt.

Estynnodd Caradog ei law ati.

Estynnodd ei llaw i'w waelod, tynnu'r anrheg allan a'i hysgwyd wrth ei chlust.

Estynnodd Idris ei llythyr iddo.

Estynnodd y procer a rhoi pwniad ffyrnig i'r tân.

Estynnodd grib o'i boced a cheisio rhoi trefn ar ei wallt.