Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

estynnwn

estynnwn

Estynnwn ein cydymdeimlad i'r holl deuluoedd hyn yn eu colled a'u hiraeth.

TABERNACL Llongyfarchiadau Llongyfarchwn Geraint Evans, mab Mr a Mrs John Evans ar ei lwyddiant yn arholiad TGAU a dymunwn yn dda iddo i'r dyfodol Estynnwn hefyd ein llongyfarchiadau a'n dymuniadau gorau i dri phar a fu'n dathlu yn ddiweddar gerrig milltir pwysig yn eu bywydau priodasol.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwys i Douglas, y plant, ac i ddau frawd Mair, sef Howard a Penri a'r teuluoedd.

Estynnwn ein cydymdeimlad mwyaf didwyll i Dilwyn yn ei alar, ac i aelodau'r teulu oedd mor dyner eu gofal dros y ddau drwy'r cyfnod anodd a thrist.

Estynnwn groeso pwyllog i ddau fesur eleni, y naill gan y Llywodraeth, y llall gan Gomisiwn y Gyfraith, a ddylai gynnig gwell amddiffyniad yn y dyfodol.

Estynnwn ein cydymdeimlad i'r teulu oll.

Dymunwn iddi adferiad llwyr a buan ac estynnwn iddi ac i Mrs Sally Lewis, chwaer Mr Jenkins ein cydymdeimlad llwyraf.

Estynnwn ein cydymdeimlad i Mrs Mitchell a'r teulu oll yn eu colled.

Estynnwn ein cydymdeimlad iddynt.

Estynnwn groeso cynnes i Mrs Evans ein Prifathrawes newydd ac i Mrs Joan Griffith yn yr Ysgol Gynradd.

Estynnwn yr un croeso i Mrs Laura Lewis, Y Wern adref o Ysbyty Gwynedd gan obeithio y bydd pob un ohonynt yn gwella yn drylwyr.

Estynnwn at fudiadau radicalaidd eraill gyda her.

Estynnwn groeso adre i'r teulu i Benlon.