Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

estynnwyd

estynnwyd

Estynnwyd croeso cynnes i bawb gan y Llywydd, Mrs Mair Roberts, a dymunodd Flwyddyn Newydd Dda i holl aelodau'r Rhanbarth.

Nid estynnwyd y Ddeddf Gonsgripsiwn i'r Chwe Sir.

Dymuna'r teulu ddatgan eu diolch cywiraf am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynnwyd iddynt yn ystod eu profedigaeth drist.