Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

eurwyn

eurwyn

Roedd hi wedi bwriadu cael gwledd gyffelyb y llynedd, ond cafodd Eurwyn ryw virus a bu'n rhaid gohirio tan eleni.

Clymodd ei braich am ei fraich o a'i arwain i'r stafell fwyta lle roedd Elsbeth ac Eurwyn yn aros amdanynt.

Ddwy flynedd yn ôl treuliodd y teulu'r yl yn Boston gyda chyfaill a gyfarfu Eurwyn mewn cynhadledd yn Genefa bum mlynedd ynghynt.

Dyn tal, tenau oedd Eurwyn Puw, ei wallt wedi britho ac yn dechrau moeli.

'Mr Eurwyn Puw, Llyfrgellydd.

Cyhoeddodd Eurwyn fod Ifor a Hannah wedi cyrraedd.

"Gawn ni ffîd yn t ni y flwyddyn nesa% ebe Eurwyn, "swpar dyrnwr go iawn" "Golwg wedi blino arnat ti, Arfon" ebe Glenys gan roi ei llaw oer dros ei law o.

I wneud iawn amdani penderfynodd Eurwyn fynd â hi i'r Gornel Glyd am bryd iawn, a gwâdd rhai o'u cyfeillion i fynd gyda nhw.

Ond fel yr eglurodd Eurwyn, mae'n bwysig prynu nwyddau Prydeinig.