Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ewch

ewch

Os mai dyma eich darlun chi o lyfrgell, yna ewch draw i'ch llyfrgell leol ac fe gewch eich synnu!

'Tydi'r ystol yn y ty gwair, yn pwyso'n erbyn y gowlas, 'run lle ag y bydd hi bob amsar.' 'Ond, Miss Willias.' 'Ewch i' 'nôl hi, Norman.

Ewch chi byth i unman heb enw go dda, wyddoch chi.' Gwenu wnes i, wrth gwrs.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach tystiodd eto i'w dryblith yn ei gerdd 'Ewch, a chloddiwch Fedd i Mi', ac oni bai am ymgeledd ei ail wraig, Rachel, ni fuasai wedi byw i ddathlu ei ben-blwydd yn ddeg ar hugain oed.

'Ond mi ewch i bleidleisio?' 'Af.

Llusgwch ar draws y pennawd i'w ddewis ac yna dewiswch Pennawd o'r ddewislen Style, cliciwch y botwm canoli ac yna ewch yn ôl at ddechrau'r testun.

Ble bynnag yr ewch y dyddiau hyn fe glywch son yn y clybiau a chan yr unedau rhyngwladol am yr hyfforddwyr syn arbenigo mewn amddiffyn. Maen elfen hanfodol i bob tîm a rwyn synnu bod digon o le gan rai chwaraewyr i ymarfer yng nghanol yr holl hyfforddwyr hyn.

Yna os ewch chi o gwmpas trwyn y Mwmbwls i lawr i fae Bracelet gallwch gasglu esiamplau o ffosil gwymon môr sy'n edrych yn debyg i ddarnau deg ceiniog crwn ar y creigiau ger gorsaf gwyliwr y glannau.

Ewch i fyny'r grisiau ar y chwith tu cefn i hysbysfwrdd ar lwybr nadreddog yn estyn a disgyn drwy'r eithin rhedyn a mieri.

Dydi'r fferm ddim ar werth, ewch â'r neges yna i'ch cyfeillion, Mr Jenkins.

`Symudwch bawb allan o'r ystad ac ewch â'r cwn i mewn.

Hefyd, ewch i weld be sydd ar stereo Gang Bangor yr wythnos yma.

Os ydych chi am weld un o olygfeydd hardda natur sy wedi cael ei chreu gan law dyn, yna ewch i weld Cloc Blodau mewn parc neu mewn gardd gyhoeddus sy'n perthyn i dre fawr.

Mae'r lle mor wahanol i bob man arall - 'does dim posib dirnad pa mor wahanol hyd nes yr ewch chi yna.'

Os am ennill copi o Just Enough Education to Perform wedi ei harwyddo gan Kelly, Stuart a Richard, ewch draw i'r dudalen newyddion.

Ewch i chwilio am lyfrau Cymraeg ynddyn nhw er enghraifft.

"Wel, ewch ymlaen â'ch cwrs fel roeddech chi wedi ei feddwl.

"Nawr ewch i'r gwely ac aros yno," meddai'n chwyrn, "os cai ychwaneg o drafferth gyda chi heno, fe fydd yn edifar gennych chi." Y bore wedyn, fe'i dihunwyd gan sŵn llestri yn cael eu gosod ar fwrdd y feranda.

Cadarnhawyd eisoes eu bod yn rhan o'r lein-yp ar gyfer Gwyl y Gwyniad a gynhelir rhwng yr ail a'r nawfed o Fedi; ond os na fedrwch chi aros tan hynny ewch draw i Dy Newydd Sarn ar Fehefin 30.

Ewch i ystafell dywyll a syllwch arnoch eich hun mewn drych.

"Pam nad ewch chi i wahanol gyfeiriada' i chwilio amdani," meddai Dad.

Ewch ymlaen yn awr i'r llecyn sydd ar safle Radio Cymru yn BBC Cymrur Byd lle cewch flas ar rai o'r sesiynau.

Os byth yr ewch i'r Amgueddfa Brydeinig yn Tring fe'i gwelwch wedi'i stwffio ar silff, a golwg digon hiraethus arno.

Fodd bynnag, os yw'ch pwysau'n dechrau codi, ewch yn syth yn ol i'ch cynllun colli pwysau.

Yn y cyfamser ewch draw i dudalen y gigs ar gyfer y manylion diweddaraf ynghylch taith Gwacamoli.

Wedi llofnodi darn o bapur, meddai: 'Ewch, a pheidiwch â dod 'nôl yma byth eto.'

Dyna yn union a gewch ym Mro Gwyr os yr ewch ati i ddilyn y trywydd daearegol.

Os byth yr ewch i Ruthun a dal sylw ar yr ysgol ramadeg hardd sydd yno, diau y dywed rhywun wrthych mai Gabriel Goodman a'i sefydlodd.

Ewch ymlaen yn awr i'r llecyn sydd ar safle Radio Cymru yn BBC Cymrur Byd lle cewch flas ar rai o'r sesiynnau.

Ewch ati heno i baentio mwy o arwyddion, a chofiwch ffonio'r swyddfa yn Aberystwyth er mwyn i ni eu hychwanegu at y cyfanswm.

'William, cariad,' pletiodd Mildred, ' sut yr ewch chi i Gerrig Gleision 'rawr yma o'r nos?' 'Wel, efo bus siwr dduwch.

Os nad ydach chi'n fy nghredu i, ewch ati i wylio'r gynuleidfa mewn rhaglen deledu a fwriadwyd i fod yn ddigri.

Mae'r drws ar agor ac fe ewch i mewn.

Ewch drwy'r drws yna ar y dde ac i lawr y coridor i'r pen draw.

Yna ewch at y ddewislen Edit a dewiswch Cut.

Ond ewch ati hefyd i archwilio cyflwr y selydd o gwmpas y ffenestri a rhwng y gwahanol uniadau yn y corff.

Er mwyn cadw eich gwaith ewch at y ddewislen File a dewiswch Save.

Cau eich Dogfen Ar ôl ichwi orffen gweithio gyda'r ddogfen ewch at y ddewislen File a dewiswch Close.

Yn groes i hynny, os ewch ymlaen bymtheg tudalen fe gewch eich cymell i wrando ar un o areithiau mwyaf grymus, a mwyaf dyfynadwy, y Bardd o Stratford, mor huawdl nes ei bod yn berwi drosodd chwarter y ffordd i lawr y tudalen nesaf.

I arbed troedio yr un llwybr yn ol ewch trwy'r bwlch yn y twyni rhyw ddau can llath wedi troi ar hyd y traeth, a gallwch gerdded trwy'r coed yn ol at y maes parcio, gan gofio troi i'r dde, neu fe ddeuech allan yn Niwbwrch!

(Tueddai Modryb i siarad Saesneg gydag acen snobs Lerpwl pan fyddai dan deimlad.) 'Ewch i fyny i tsiecio.'

Ewch dros y llinell fantais trwy gysylltu a chyfeillion gydag un o gardiau ebost rygbi, BBC Cymru'r Byd.

Sut ewch chi ati i gael gafael ar fferm?

Cerwch, y ddau ohonoch, gleuwch hi, ewch o 'ngolwg i'r cnafon.

Os ewch chwi dros grib y mynydd yma i olwg Beddgelert mi ddowch o hyd i Ogof Owain Glyn Dr, yn ôl traddodiad.

Ewch yn iach, Sieffre o Fynwy, clywsom atsain olaf eich Brut.

'Ewch o 'ma'r diawliaid!' yn llawn hwyl.

Tanlinellwyd y pwynt, ond mewn modd cymeradwyol, gan Ifor Williams yn ei 'Ragair': Os eich amcan yn prynu'r gyfrol hon oedd cael stori anturiaethus, 'o gyfnod y rhyfel degwm', a chwithau i ddal eich hanadl wrth ruthro drwy ei digwyddiadau cyffrous, ha wŷr, ewch yn ol i ffeirio Gŵr Pen y Bryn am gyfieithiad o chwedl Saesneg.

Yna ewch at y patrwm llenwi a dewiswch batrwm i lenwi'r petryal.

Arwyddocaol hefyd yw'r ffaith fod un siop fferyllydd neu 'drugstore', yn ceisio ennil dilynwyr wrth sôn fod y person tu ôl i'w cownteri nhw yn cofio enw eich plentyn pan ewch i mewn yno!

'Di colli 'nghysgu rydw i.' 'Wel ewch â'r hwch ato fo lle bod hi'n oeri.