Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

falle

falle

Falle bod y ffaith fod yr elfen honno mor gref ymysg yr Americanwyr wedi effeithio arno.

Falle eu bod nhw i gyd yn edrych yr un fath i bobl gartre, ond i ni sy'n treulio cymaint o amser yn eu cwmni, maen nhw i gyd yn wahanol.

'Dwi'n teimlo bydd Graham Henry yn dewis nifer o Gymry ac ymhlith rheini bydden i'n meddwl am Scott Gibbs, Mark Taylor, falle Allan Bateman,' meddai.

un o bysgotwyr gorau 'r ardal oedd griff, ac yn gwybod am bob pwll a cherrynt yn afon afon afon a efallai(taf:falle) y medr o hel rhywun arall i ddod i chwilio - a mi obeithiwn ni am y gorau(taf:gore) gorau(taf:gore) nte?

'Ond falle bod e'n arwydd o'r pwyse sy ar y swydd bellach â'r gêm yn broffesiynol.

Mae goff ar gael i fwy o bobol yng Nghymru nawr, ond mae'n dal i gael ei gweld falle'n elitaidd.

Roeddwn i yn falch tu hwnt, falle am fy mod i yn gallu teimlo rhyw gysylltiad neu frawdgarwch gyda'r Gwyddelod yn fwy na'r gweddill.

Mi fydd yn benderfyniad anodd i Robert ar ôl dweud yn yr haf falle bod ei yrfa ryngwladol e ar ben.

Teimlade cymysg oedd gan nifer o'r chwaraewyr, a falle y bydd llawer yn teimlo mai agwedd shofinistaidd oedd yn gyfrifol am hyn.

Falle bydde well 'da ni gael un o'r time mawr, ond mae hwn yn rhoi gwell cyfle i ni fynd trwodd i'r bedwaredd rownd.

'Ddim, falle, y deg oedd gen i mewn golwg.

"Rhywbryd eto, falle,' meddai Bethan.

O'n i'n meddwl 'falle 'se hi'n braf mynd am wâc fach bore 'ma.

Yn ôl llywydd Stade Franšais mae'n warthus a falle bydd raid i glybiau Ffrainc osod telerau cyn cymryd rhan y flwyddyn nesaf.

Falle bod 'na resyme erill, ond gwreiddyn y mater oedd ei fod e'n gymint gwell na hi.

Os gall Pontypridd gadw o fewn ugain pwynt i Gaerlyr falle byddan nhw'n ddigon hapus.

Anghyfiawn falle, dinistriol yn sicr, ond cymhleth?

'O'n i'n meddwl falle bod siawns 'da fi i gael fy nghynnwys,' meddai Dwayne ar y Post Cyntaf y bore yma.

Dyw pethau ddim yn hawdd i'r Unol Daleithau ar daith ar hyn o bryd a falle bod y tîm rheoli Cymru yn gweld hwn yn gyfle i adeiladu ar yr hyn ddigwyddodd echdoe.

Mae tua 16 o ganeuon ar y gweill - a falle fydd hi'n syndod i gael clywed ambell diwn indie a hyd yn oed unawd clasurol ar y gitar yng nghanol y perlau ska-reggae-rock bywiog ac anarferol sydd gan y grwp.

Mr Bassett neu Dic Llongwr, falle.

Roedd yr amddiffyn yn dda, cadwon nhwr bêl yn dda a falle dylser tîm fod wedi sgorio mwy o geisiau a dweud y gwir - dau neu dri arall yn yr ail hanner, falle, meddai Geraint John o'r tîm hyfforddi.

Bydde neb yn enwi neb onibai bod rhywbeth gyda nhw ar fideo - y peth yw falle gwelan nhw rywbeth arall, hefyd.

Dydy hi ddim yn rhwydd - falle bod hi'n rhwydd iddo fo, ond dwi'n siwr mai crefft yn cuddio crefft ydy hi yn ei hanes o.

Falle bydd y steil ddim yn bleser i'w wylio ond maen rhaid creu steil iddyn nhw eu hunain.

Falle bod rhai yn meddwl i ni fod yn lwcus yn ein gêm gynta yn erbyn Caerlyr ond fe aethon ni lan yna i ennill, meddai.

Maen nhw wedi baglu o un rownd i'r nesa ac ar ôl cyrraedd yr wyth ola falle mai dyna'r gorau oeddan nhw'n ddisgwyl.

Gobeithio byddwn ni'n gallu cymryd pwyntie oddi arnyn nhw, falle ennill - mae'n rhaid meddwl yn bositif.

A ma' rhaid son am i olygon e, er bod hynny braidd yn angharedig, falle.

Ar ôl canlyniad ddydd Sadwrn falle bydd y rhyddhad a brofodd Lloegr yn gwneud tasg y Saeson yn anoddach nag y maen nhw'n ddisgwyl.

Falle bydd rhain yn werth arian mawr o fewn ychydig o flynyddoedd, ac mae'r grwp wedi addo copïau fel gwobrau ar Gang Bangor, felly daliwch i wrando.

Ddim yn un o'r rheini ar y traeth 'na, neu falle fod pethe'n newid iddyn nhw 'fyd ...

Falle nad oedd e'r perfformiad mwya gwefreiddiol erioed ond doedd dim o'i angen.

Falle nawr y daw e yng nghynt nar disgwyl.

Falle bo nhw wedi gweld bod rhyw ddileit barddoni yndda i.

Falle.

Fe wnaeth Iwerddon yn dda iawn yn erbyn De Affrica - falle dylsen nhw fod wedi ennill.

Falle bydd Bangor yn arwyddo R. Giggs erbyn eu gêm yn erbyn Rhayadr ar y penwythnos.

Falle ddim.'

'Dyw'r adeiladwaith, falle, ddim yn berffaith ond mae'n gam cywir a rwyn gobeithio nawr y bydd safon y gêm yng Nghymru yn codi.

Am y rheswm yna, falle, wedi cael cymaint o amser i feddwl am ein cychwyn da a'n gobaith o gyrraedd Sbaen, fe gyrhaeddais i stâd o nerfusrwydd go arw cyn y gêm nesa allan yn Twrci.

'Falle y bydd e'n hwyrach os gallwn ni yrru adre o'ch tŷ chi yng ngole'r lleuad.

Rydych chi'n aflonydd iawn ar hyn o bryd Leo, amser i symud ymlaen falle; ond mae rhywbeth fel petai yn eich dal yn ol.

Roedd hi'n fuddugoliaeth arbennig, yr un ore falle erioed i dîm Steve James ar y Sul.

Rydyn ni'n gobeithio falle y bydd Bangor yn gwneud ffafr â ni drwy guro Caerfyrddin pan gaiff y gêm honno ei chwarae - pwy a wyr! Mae cwpwl o anafiade 'da ni a ni'n mynd i'r gêm heno heb ddau neu dri o chwaraewyr.

Falle bod Caerdydd wedi bod yn llwyddiannus yn Ewrop drwy ddibynnu ar y pac, eu hamddiffyn ac esgid Neil Jenkins.

Eto, os bu'r trafod a'r dewis ar sail yr hyn mae Graham Henry wedi'i weld yn ystod y tymor yma falle bod e'n benderfyniad digon teg.

'O'n i'n meddwl 'falle 'se hi'n braf mynd am wâc fach bore 'ma.

Yn anffodus, ni chwerthais unwaith yng nghwmni Catrin a'I chyfeillion, er falle, nad dyna bwrpas y stori yn y lle cynta.

Falle y gall hi gael rhywun i ofalu am Dilys a'r plant." Adroddodd y plant holl hanes yr ynys, oddi wrth yr anffawd i'r cwch.

Falle bod y jocs yn rhy advanced i gynulleidfa Gymraeg, ond wedyn rydw i'n teimlo os nad wyt ti'n gallu chwerthin am dy fywyd dy hun, ti mewn trwbwl".