Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fanc

fanc

TSB: Adroddodd yr Ysgrifennydd ei bod wedi anfon at fanc y TSB yn cwyno am ei agwedd tuag at y Gymraeg a'r diffyg ffurflenni Cymraeg oedd ar gael.

Yna, un diwrnod, fe'i gwelwyd hi'n mynd i mewn i Fanc y Midland.

Banc y TSB - yr oedd llythyr wedi dod i law yn esbonio pam nad oedd ffurflenni agor cyfrif a ffurflenni newid llofnodion ar gael gan Fanc y TSB.

Teimlai aelodau'r Pwyllgor nad oedd y rhesymau yn foddhaol a chynigiwyd ein bod yn anfon eto at Fanc y TSB yng Nghaernarfon yn cynnig gwasanaeth cyfieithu iddynt.

Trwy lwc a bendith newidiodd y ddau grychydd eu cwrs ac yn lle mynd drosodd i'r 'Ynys Werdd', troesant eu hwynebau tuag adref gan ollwng eu llwyth ar Fanc Dihewid rhyw bum milltir o Silian.

Aeth â fi i brif swyddfa y National Bank of Credit and Commerce, sef prif fanc Pakistan.

Yn ol ei fam Sharon, sy'n gweithio i Fanc y Midland ym Mangor, dydy'r profiad ddim wedi ei boeni o gwbl.

Mae'r hen siop a oedd yn gartref i'r teulu adnabyddus hwn bellach yn rhan o Fanc y Midland.

Naturiol felly oedd i hapfasnachwyr fod yn orawyddus i brocio ambell i fanc canolog gorgeidwadol.