Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fanylach

fanylach

Fe edrychir yn gyntaf ar nodweddion y prif ffactorau, sef hinsawdd, tirwedd, priddoedd ac amaethyddiaeth, ac yna edrychir yn fanylach ar y berthynas rhyngddynt.

(Nid dyma'r sylwadau mwyaf difrifol ynglŷn â'r Gymraeg a gafwyd gan offeiriadaeth yr ardal, ond trafodir hynny'n fanylach yn nes ymlaen.) Os cafodd y Parchedig John Griffith, Aberdâr, y teitl 'enllibiwr ei wlad' gan y Parchedig D.

Erbyn hyn y mae'r tybio hwn yn peri i mi ymwaradwyddo, ond, o'i drin yn fanylach fe welid gormod o'm diffygion i.

Felly, beth am graffu'n fanylach ar ddadleuon Harri a Gwylan, ei athrawes yn y ffydd?

Ar ôl datgan mai rhyddid a hunanlywodraeth i Gymru oedd nod y Blaid, rhaid oedd mynegi pa fath neu pa ffurf ar hunanlywodraeth a fynnem a'i ddiffinio'n fanylach.

Eglurodd Paul y gwahaniaeth yn fanylach na hyn yn ei ymadrodd cynnil, Nid yw pob cnawd unrhyw gnawd,' ac os metha'r cnawd yn ei ddyletswyddau yna fe syrth y dyn fel y blodeuyn yn ôl i'r pridd.

Cyn y gallwn iawn brisio'r dylanwadau hyn, ac yn arbennig dylanwad trwm yr academi neu'r coleg Cymreig, rhaid edrych yn fanylach ar eu safonau, eu hansawdd a'u cyrsiau.

'Na, mae hynny'n amhosib!' Craffodd yn fanylach byth ar yr hen ŵr.

Wrth edrych am fwy o amser ac yn fanylach, daw cannoedd ar filoedd o ser i'r golwg.

O sylwi'n fanylach ar sefyllfa'r Gymraeg mewn ysgolion cynradd gwledig yng Ngheredigion, sy'n nodweddiadol o rannau gwledig eraill o Gymru, gwelir effeithiau'r newidiadau a grybwyllwyd yn glir, a hynnyn sicr yn achos pryder.

Ar wahân i Ystorya Trystan, sydd yn bryfoclyd o fyr ac yn anodd ei ddyddio, y cwbl sydd gennym yw'r cyfeiriadau yn y Trioedd a chan y beirdd, cyfeiriadau sydd, oherwydd eu cyd-destun, yn anorfod yn gwta iawn, er eu bod yn awgrymu fod stori fanylach y tu ôl iddynt, stori a fyddai'n gyfarwydd i'r bardd a'i gynulleidfa.

Ond edrychwch yn fanylach.

Er edrych yn fanylach ac yn fanylach ni fu lleihad yn nifer y galaethau a ddarganfyddir.

Yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn mae'r grwp wedi bod yn edrych yn fanylach ar y cwestiwn o sut y dylai Cymru gael ei llywodraethu.

Yr amcan yn awr yw sylwi'n fanylach ar y gwahanol ffrydiau diwylliannol a gynrychiolir ganddynt.

Pe baech yn archwilio'r afon yn fanylach, byddech yn gweld bod unrhyw gerrig rhydd neu gerrig mân sy'n gorwedd yn y sianel hefyd yn grwn.

Mae yna rai i'w hedmygu yn fwy; mae yna rai i'w parchu yn fwy; mae yna rai i'w hastudio yn llwyrach, a llawer i'w cofio yn fanylach.

Wrth ddadansoddi'r dylanwadau yma yn fanylach feu dosbarthir yn ôl dylanwadau uniongyrchol ac anuniongyrchol ar amaethyddiaeth.

Gadewch i ni edrych ar y syniad hwn yn fanylach.