Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fanylu

fanylu

Cyn symud ymlaen i fanylu ar yr ystyriaethau wrth brynu carafan, efallai y dylasem oedi am ennyd i bwyso a mesur y manteision a'r anfanteision o brynu'n ail law a meddwl o ddifrif hefyd am bry- nu'n breifat o'i gymharu a phrynu gan ganolfan werthu.

Gallwn hefyd fanylu ar ddiweddglo sawl stori lle mae'r tro yn un anghyfarwydd.

Mae yna rai rheolau cyffredinol, syml y mae'n werth sylwi arnynt cyn mynd ati i fanylu.

Heb fanylu gormod, 'roedd wedi ymddwyn mewn ffordd anwadal iawn tuag at yr Aifft, a'r gwledydd hynny a oedd â diddordeb arbennig ganddynt yng Nghamlas Suez, yn ystod y pedwar mis cyn yr argyfwng.

Ac yna â ymlaen i fanylu ar bwnc yr iaith, gan ateb chwe chwestiwn a ofynnodd ei ohebydd, gwr o Wrecsam,

A does yma fawr o fanylu ar reolaeth ac economi'r fferm.

Nid eir i fanylu ymhellach yn y llyfr hwn ar sut y mae gramadeg trawsffurfiol yn gweithio.