Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

farnu

farnu

Yn ddiamheuaeth, bydd hanes yn siwr o farnu mai rhan allweddol o'r llinyn mesur ar lwyddiant ac arwyddocâd y Cynulliad Cenedlaethol fydd yr hyn a gyflawna'r Cynulliad dros sicrhau dyfodol i'r iaith Gymraeg.

Ond yn gyffredinol, profodd chwaraewr fel Scott Gibbs ei fod yn ymgeisydd chwyrn a theg a dylsai gael ei farnu ar y dystiolaeth honno.

'Esgusodwch fi, Mister Arlywydd,' meddai un arall o'r cynorthwywyr dan ei anadl, 'ond Mrs Thatcher yw'r ddynes hon, ac nid Mrs Gandhi.' Fe wn i hynny'n iawn,' meddai Brezhnev yn ddiamynedd, 'ond Croeso i'r Undeb Sofietaidd, Mrs Gandhi yw'r geiriau sy wedi eu sgrifennu ar y darn papur yma o'm blaen i.' Mae'r stori yn ddameg berffaith o'r hyn y mae'r bobl yn ei farnu a aeth o'i le yn hanes yr Undeb Sofietaidd.

Mae'i gwaedd yn dadebru'r marchog hanner marw a gwêl ef mor anghyfiawn fu iddo farnu Enid.

Tybed a ddylem ni fel cynulleidfa beidio â dibynnu gormod ar ragfarnau pobl eraill a mynd i'r theatr i weld ac i farnu drosom ein hunain?

Gadewch i eraill farnu oherwydd yn sgîl hynny all neb eich cyhuddo chi o fod gwynwyr uchel eich cloch.

Yn achos cydlynwyr Cymraeg Cynradd ni chlywodd neb a'u gwelodd angen coll-farnu'r deunyddiau.

Roedd torf sylweddol o bymtheng mil wedi troi i fewn i wylio'r gêm, ac unwaith eto, roedd yr arbenigwyr yn ddigon parod i farnu mai blaenwyr Castell Nedd fydde'r meistri.

mae crefydd yn gormesu mewn dulliau eraill drwy farnu a chollfarnu a rheoli bywydau pobl.

Yn achos cydlynwyr iaith ysgolion Ail Iaith Cynradd ni welodd neb angen coll-farnu'r deunyddiau.

Ar gyfer pob pwnc, dylai arolygwyr farnu tair nodwedd bwysig: