Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fawrth

fawrth

Agorwyd yr žyl yn swyddogol ar y nos Fawrth gan Faer y Ddinas, Sgnr.

Y flwyddyn yma rydym yn brysur yn trefnu tuag at "concert" yn yr un capel ar Fawrth 4.

Yn y cyfamser fe fydd Stereophonics yn perfformio yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ar y pumed ar hugain o Fawrth.

Newidiwyd ddiwethaf ar Fawrth 4ydd, 1995.

Bydd premiere byw y gwaith yn Neuadd Dewi Sant ar Fawrth 1 gyda darllediad ar y teledu ddydd Sul, Mawrth 5 ar BBC 2 Wales/Cymru.

Fel y gweddill o'm cyfoedion byddwn yn mynd i'r Seiat ar nos Fawrth, a chofiaf yn dda am y Parch JH Pugh y Gweinidog yn fy nghynghori a'm siarsio i fod yn hogyn da.

Gwnaed cynnydd ardderchog wrth ddatblygu safleoedd newyddion a safleoedd arlein eraill ar gyfer BBC Cymru dros y deuddeg mis diwethaf, ac mae BBC Cymru'r Byd, ‘papur newydd' Cymraeg arlein dyddiol a lansiwyd ar 1 Fawrth 2000 eisoes yn denu ymateb gan siaradwyr Cymraeg ledled y byd.

Ar Fawrth 14eg eleni bu cyfarfod rhwng dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg a Rosemary Butler, Ysgrifenydd y Cynulliad Cenedlaethol ar Addysg dan 16 oed.

Bydd y pedair prif blaid wleidyddol yn cael eu cynrychioli mewn cyfarfod cyhoeddus drefnir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd, Nos Fawrth Mai 16eg am 7.30.

Tystion: Yn dilyn llwyddiant albym newydd y Tystion - Hen Gelwydd Prydain Newydd - mae'r grwp hip hop yn parhau i fod yn brysur gyda gig yn y Toucan, Caerdydd nos Fawrth Hydref 17.

Fel rheol arferaf blannu tatws yn yr ardd allan yn ystod yr wythnos gyntaf neu ail o Fawrth ond nid oedd cyflwr y pridd yn ddigon sych eleni i ganiata/ u gwneud hynny felly bu ymarfer ymenydd (gwell ymadrodd na 'crafu pen') i geisio dull o ddod dros ben hynny.

'Pryd buost ti'n canfasio ddwytha?' Nos Fawrth.

Aeth i ffair Fawrth y Cerrig, lle roedd show fawr, a'r showman ar lwyfan o'i blaen yn traethu am y rhyfeddodau oedd i mewn, mewn rhaff o Saesneg mor rhugl â Phistyll Sibyl.

Torrwyd ein lawntiau ni am y tro cyntaf ar yr ail ar bymtheg o Ionawr eleni, eilwaith ar y dydd olaf o'r mis, dim unwaith yn ystod mis Chwefror, ni bu tyfiant yn ystod y mis hwnnw, ac yna ar y seithfed ar hugain o Fawrth.

Newidiwyd ddiwethaf ar Fawrth y 4ydd, 1996.

Mewn cyfarfod cyhoeddus drefnwyd gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yng Ngwesty'r Angel Caerdydd nos Fawrth Mai 16eg - cyfarfod i lansio deiseb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros Ddeddf Iaith Newydd, deddf a fyddai yn rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg - fe gafwyd cefnogaeth gref gan Elin Jones, llefarydd Plaid Cymru ar yr iaith Gymraeg, a Christine Humphreys ar ran y Rhyddfrydwyr Democrataidd.

., cyn y dydd cyntaf o Fawrth, Anno Dom.

Y llynedd bu Noson Lawen anffurfiol iawn ar Fawrth 1 yn yr hen gapel yn Y Gaiman.

Cynhelir dwy o'r Raliau hyn ar Fawrth 27ain a dwy arall ar Ebrill 3ydd.

Yn frawychus o sydyn bu farw Miss Myfanwy Hughes yn ei chartref "Trefair", Rhodfa Sant Mair ar Fawrth y deuddegfed.

Gwnaed hyn ar y degfed o Fawrth ac fe'u trawsblannwyd allan ar yr wythfed ar hugain o'r mis.

Mae Grwp Statws Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi mis o ymgyrchu mawr o Chwefror y 1af i Fawrth y 1af.

O'r Melody Maker ar Fawrth y 6ed -- yn ôl y Super Furry Animals, mae Alun Llwyd wedi bod yn weithgar iawn heb yn wybod i ni...

Newidiwyd ddiwethaf ar Fawrth 4ydd, 1996.

Y mae llifeiriannau-iâ hefyd wedi gadael eu hôl yn arbennig yng nghyffuniau Pegwn y Dê sy'n golygu i Fawrth, ar un cyfnod o leiaf, fod yn berchen ar gapanpegynol a ledaenai hyd at ledred o gryn ddeugain gradd.

Gwnaed y trefniadau yn ddiymdroi a chynhaliwyd yr ornest ar fferm Rhosigor y Sadwrn olaf o Fawrth.

Yn anffodus ni fydd yr amddiffynnwr Jason Smith wedi gwella'n ddigon da o'r anaf a gafodd wrth chwarae yn erbyn Brentford nos Fawrth.

Mae'r Gymdeithas wedi gofyn i arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin am esboniad o benderfyniad syn y Pwyllgor Addysg, a gyfarfu ar Fawrth y 4ydd.

ef oedd yr hynaf o 'r tri tri, ac ef oedd wedi gwahodd ffred i ddod am dro i lawr yr afon y nos fawrth honno yn y gwanwyn cynnar.

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal Cyfarfod Cyhoeddus 'Blwyddyn o Gynulliad' yng Ngwesty'r Angel, Caerdydd am 7.30 Nos Fawrth, Mai 16eg.

Daeth cyfnod Arwel Jones ('Rocet' i'w ffrindiau) fel ugeinfed Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith i ben yn y Cyf Cyff ar Fawrth y 23ain '96.

Nos Fawrth fydd noson y Gymraes Joanne Thomas, y mezzo-soprano 29 oed o Donyrefail.

Mae'r clwb yn agored nos Fawrth, Mercher a Gwener o hanner awr wedi saith hyd at hanner awr wedi naw.

Trefnwyd yr wylnos nos Fawrth gan fudiad Cymorth Merched Cymru sy'n rhedeg y lloches yn Llangefni.