Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fedal

fedal

Os medrwch chi gadw wyneb syth yn ystod yr eiliadau nesaf mi fyddwch chi'n haeddu clamp o fedal.

Yn sicr roedd Harvey wedi ennill ei fedal ...

Un fedal aur bedair blynedd yn ôl, un-ar-ddeg eleni.

Y Fedal Ryddiaith.

Mae'r ymateb a fu i Seren Wen ar Gefndir Gwyn a enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 1992 yn rhan o chwedloniaeth llenyddiaeth Gymraeg ddiweddar.

Dyfarnwyd y Fedal ym 1951 i R. Ifor Parry am Diwinyddiaeth Karl Barth , traethawd a wobrwywyd ym 1948.

Roedd y ferch yma wedi gwneud yn lled dda, ond ddim yn agos at fedal.

Dododd ei fedal a'r llun yn ôl yn ei focs, cau'r clawr ac eistedd ar y gadair â'i focs yn ei freichiau.

r : mae nofel y fedal eleni, dirgel ddyn, eisoes wedi ennyn ymateb brwd.

Chawson nhw yr un fedal o gwbl.

Bloeddiodd rhywun: `Da iawn Harvey.' `Dyna arwr.' `Mae e'n haeddu'r fedal.' Ni ddywedodd Harvey air.

Curodd pawb eu dwylo pan gyflwynwyd y fedal.

Lynn - enillydd y fedal aur yng Ngemau Olympaidd Tokyo 1964, ar medalau aur Ewropeaidd a Chymanwlad ar ôl hynny.

Enillydd y fedal

Ceir cyfle hefyd i'r ymwelydd edmygu dewrder a phwysigrwydd gwaith Cymdeithas y Badau Achub ym Môn, yn enwedig cyfraniad Richard Evans a enillodd ddwy fedal aur yr RNLI.

Daniel Caines enillodd unig fedal aur Prydain, yn y 400 metr.

Gwyn Wheldon, ffrind imi, wedi ennill y Fedal Ddrama yn yr Eisteddfod.

Cynigiwyd y Fedal Lenyddiaeth am y gwaith llenyddol gorau.

r : roedd eich cyfrol hen lwybr a stori%au eraill ar restr fer llyfr y flwyddyn cyngor y celfyddydau eleni, a daeth hen lwybr yn agos at gipio'r fedal ryddiaith yn yr wyddgrug ddwy flynedd yn ôl.

Pa fedal fyddai fyth yn ddigon cymwys ac addas i hongian o gylch ei gwddf fel teyrnged i'w dewrder yn sefyll yn yr adwy i'n hatal ni y gw■ ■ ie, y rhai cryfaf, i fod ■ rhag llwyr golli ffydd a mynd ar ddisberod gyda'r genfaint foch?

Y Fedal Aur am Achub Bywyd oedd y fedal yr oedd Harvey newydd ei derbyn.

Maen nhw'n dweud fod darllen ffurflenni hawlio costau i drwsio'r llanast ar ôl damweiniau car yn beth difyr tu hwnt a bod digon o ddychymyg gan rai o'r hawlwyr - sydd byth ar fai wrth gwrs - i ennill y Gadair, y Goron a'r Fedal Ryddiaith yn y Genedlaethol.

Roedd y dyn a gerddodd tuag ati i dderbyn ei fedal braidd yn gloff.

Mae yna stori am ddau Gymro llengar yn trafod ar faes Steddfod nofel gyntaf Robin Llywelyn toc wedi iddo ennill y Fedal Ryddiaith.

Y bwriad oedd cyflwyno'r Fedal am waith gorau y blynyddoedd 1942 ┤ 1944 ym 1945, ond ni chafwyd teilyngdod.