Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

feddw

feddw

Y noson o dan sylw, bu Miss Williams yn hir syllu drwy'r twll yn y blacowt yn ffenestr y llofft ffrynt ar lampau bus Ifan Paraffîn yn dawnsio'u ffordd yn feddw ar hyd Pen Cilan cyn stopio'n stond, ond heb wybod i sicrwydd mai bus oedd yno.

Roedd o'n rhyfeddol o fwyn, ond yn feddw fawr - a phryd hynny y byddai berycla.

Tua'r naw cafodd gwmni hen wraig feddw.

Cyflwyno'r prawf anadlu i yrwyr ceir a amheuid o fod yn feddw.

odOdd rhyw ~r fi i fynYy ar fy~ aeendtospo/ rtadd nu malth Cychwynnais at Lanrwst yn yr hwyr yn feddw iawn, a yrthials wrth bont Dolgarrog, a chysgais yno hyd Y bore "

Roedd pennaeth yr heddlu yn feddw yn sgwrsio mewn hanner Tsineag a hanner Saesneg gan geiso ein hannog i fynd i ganu karaoke.

Roedd cerdded heibior sawl roedd yn ei yfed yn ddigon i wneud i ddyn deimlon feddw.

Roedd o'n hymian yn hapus, a braidd yn feddw, wrth fynd i'r gwely'r noson honno, ac yn wir doedd dim cymaint o aroglau wynwyn ar ei wraig pan orweddodd yn ei hymyl.

Sonia am ddarllen y beirdd Lladin fel gwaith cartref yn ystod gwyliau'r ysgol a phrofi eu 'clasuroldeb dwys', ac wedyn troi at y llyfr Cymraeg newydd, a chael cymaint o bleser ynddo nes gadael 'ei Horas a'i Gatwlws ar y llawr, / Yntau ar newydd win yn feddw fawr'.

Fu gen i, na rufer o'r chwaraewyr, fawr o feddw!

Ni lwyddodd y gyrrwr i'w hatal rhag datgloi gêr a diffodd tan y peiriant - ac yntau'n feddw gaib yn ôl y Prif Gwnstabl a thystion eraill.

Nid oedd yr hogiau yn y clwb, ac mae'n rhaid dweud fod yr unigolyn yma braidd yn feddw erbyn hyn.

O fewn rhai munudau daeth Coraniad bach blin - a thu hwnt o feddw!

Nid bod y person yn hollol feddw.

A does dim byd syn rhoi mwy o bleser na gyrru trwy Llundain am dri y bore da chriw o bobl feddw yn mynnu dod o hyd i Burger King lle gallen nhw socian lan yr alcohol tran canu caneuon yr Eagles nerth esgyrn eu pennau.

ond rhoddodd ffred floedd arnynt i 'w harafu, a gwelsant fod ei long ef wedi troi 'n sydyn oddi ar gerrynt yr afon a dawnsio 'n feddw tua 'r lan bellaf.