Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

feddygon

feddygon

Ni châi gwragedd fynd i brifysgol na bod yn offeiriaid nac yn feddygon.

Ond o fy mhrofiad anffodus i o feddygon ac ysbytai does a wnelo lliw eu croen fawr ddim ag anallu rhai meddygon i gyfathrebu a defnyddio gair yr adroddiadau diweddar.

Bu cwynion diweddar am feddygon o dramor yn methu â mynegi eu hunain yn glir am nad yw Saesneg ddigon da, yn fodd i roi gwedd o barchusrwydd i'r hiliaeth honno syn hepian o fewn llawer o bobl.

Erstalwm iawn yr oedd gan un o feddygon y Blaenau 'ma offer ar ei ddrws ffrynt i hwyluso pobol i alw arno yn oriau mân y bore.

Tir hesb, anial ydy maes anfantais meddwl i'r rhelyw o feddygon, heb fawr o gyfle i wneud strôc nac i ymarfer yn breifat.

Gwariodd ugeiniau o bunnoedd ar feddygon, ond bu flynyddoedd heb dderbyn nemawr wellhad; ac ni wellhaodd byth yn hollol, er ei fod ers llawer o amser yn gwbl ddi-boen.

Mae'n debyg bod y rheiny oedd angen triniaeth yn cael gwell sylw nag y bydden nhw fyth wedi ei gael gan feddygon eu gwlad eu hunain.

Os y medrwch gael gafael ar y llyfr gan yr hen fil-feddygon o Glwyd rwyf yn sicr y mwynhewch ei ddarllen.