Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fedran

fedran

Dydw i ddim yn siwr ai'r math o athrawon na fedran nhw eistedd, gwrando a thrafod yn gall fyddwn i eu heisiau mewn ysgol lle byddai gen i blant.

Ar lan y môr, mae pobl yn penderfynu eu bod nhw'n mynd i ddringo'r clogwyni, yna hanner ffordd lan maen nhw'n darganfod na fedran nhw ddim mynd i fyny nag i lawr.

Mae'r peth yn hunan-amlwg pan feddyliwch amdano wedi'r cyfan, ni fedr mewnfudwyr newid lliw eu crwyn, ond mi fedran nhw ddysgu iaith.

Sut fedran nhw werthfawrogi'n plesera syml ni?

Os ceir Lewis yn euog mi fyddan nhw'n cau'r ffeil a fydd ganddyn nhw ddim diddordeb mewn rhedeg ar ôl rhyw jacolantern.' 'Ond sut fedran nhw ddeud bod yr achos wedi'i gau a dau leidr â'u traed yn rhydd?

Beth bynnag fydd canlyniad y treial, fedran nhw ddim twyllo'u hunain eu bod nhw wedi cau'r achos.'

Mae'n rhaid i ni fynd ag e i orsaf yr heddlu i weld os fedran nhw ddod o hyd i'r perchennog.' `Mae'n debyg dy fod ti'n iawn.' `Rydw i'n gwybod fy mod i'n iawn.' Aeth y plant â'r arian i swyddfa'r heddlu yn Warrington.

Rydyn ni wedi gweld dros y blynyddoedd bod yr ERC yn gwneud popeth fedran nhw i gadw'r Ffrancwyr yn hapus a'u cadw nhw yn y gystadleuaeth.