Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fedri

fedri

Mi wnawn ni drefniadau i gadw hwsmonaeth ar y fferm hyd fis Gorffennaf; erbyn hynny mi fyddi di wedi cael cyfle i feddwl ac mi fyddi wedi cael gorffen yn yr ysgol, ac os byddi di am newid dy feddwl mi fedri fynd i goleg." Gwyddai Alun oddi wrth yr olwg styfnig yn ei hwyneb nad oedd wiw iddo ddadlau â hi, roedd hi wedi penderfynu.

'Fedri di ddim awgrymu rhyw gynllun i mi gael gwared â hi?

Toc, meddai Henri yn araf deg fel pe bai arno ofn gofyn, "Jean Marcel, fedri di ganu?" "Fi?

Dydi fy chwaer yng nghyfraith ddim yn credu mewn rhoi siwgwr mewn teisan, ac mi wyddost, neu mi fedri ddychmygu, be' ydi teisan gwsberis hefo dyrnaid o halen ynddi hi yn lle siwgwr.

'Fedri di ddim gneud dipyn o beintio dy hun neu gal y plant 'ma i neud rwbath at 'u cadw?'

"Mi fedri ddibynnu arna i, Henri," meddai'n ddistaw a daeth y llall ato a'i gofleidio.

'Be fedri di weld?

Mae 'na gyfarfodydd ond sut fedri di fynd iddyn nhw a dy olwg yn rhy sâl i yrru yn y nos?" "Mae hynny'n ddigon gwir." "Fydd rhywun yn galw yma weithia?" "Anaml iawn.

Gyda llaw, fedri di gymryd achos gen i fory?

"Mi fedri gymryd arnat dy fod yn medru canu mewn côr debyg, dim ond i ti agor dy geg a gadael i'r lleill ganu ..." "Lleill?

Fedri di ddim câl dy gacan a'i byta hi ond fedraist ti rioed wynebu'r gwirionadd hwnnw naddo?" A chyn i mi gael cyfle i gydnabod fy ngwendid byrlymodd ymlaen.

Yn y cyfamser, fedri di orchymyn gwneud pibell hir o efydd fel y medrwn ni siarad hefo'n gilydd yr adeg hynny heb i'r Coraniaid glywed?

'Fedri di sbario llwyaid neu ddwy imi?