Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fehefin

fehefin

Mae Gwlad Pwyl wedi enwi 8 o'r 11 a ddechreuodd y gêm yn erbyn Cymru ym mis Hydref ar gyfer y gêm nesaf rhwng y ddwy wlad yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd ar Fehefin 2.

Gollyngdod digamsyniol ar bnawn heulog o Fehefin i gaethion bach y desgiau pren fyddai edrych i fyny ar y manol yn entrychion yr ysgol a chofio fel yr oedd Wmffra a Nedw wedi treulio pnawn cyfan yn y seilin yn gollwng slumod wrth ben dosbarth y sgl.

Bydd y rhaglen ar Fehefin 30 yn teithio i Lundain am y tro cyntaf yn hanes y gyfres, a ddechreuodd yn 1993.

Doedd o ddim wedi cysgu fawr ddim y noson cynt ac roedd o'n crynu a chwysu er ei bod yn fore braf o Fehefin.

Cadarnhawyd eisoes eu bod yn rhan o'r lein-yp ar gyfer Gwyl y Gwyniad a gynhelir rhwng yr ail a'r nawfed o Fedi; ond os na fedrwch chi aros tan hynny ewch draw i Dy Newydd Sarn ar Fehefin 30.

Llwyddwyd i symud y dyddiad ymadael hyd Fehefin, dyna'r cwbl.

Mae Mis o Fehefin a Ha' Bach Eigra Lewis Roberts yn darlunio'r gwahaniaeth i'r dim.

George yn Llandudno ar nos Wener lOed o Fehefin.

Yna, dyna'r cyfnod o Fehefin i ddiwedd Awst - sydd yn perhtyn i bysgota llynnoedd uchel yn y mynyddoedd...

Addaswyd ar Fehefin y 4ydd, 1998, ar gyfer lawnsiad y wefan newydd.