Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

feibl

feibl

Dyma feibl llawer i wladwr a "dim llawer o grap ar y llythrennau% fel Thomas Bartley.

Mae'r darnau hynny o'r Fwlgat a adawyd allan gan Feibl Mathew am nas ceid yn yr Hebraeg a'r Groeg wedi eu hadfer, ond mewn teip mân a'r tu fewn i gromfachau.

Aeth ei wraig ymlaen i ddweud iddo ddechrau pregethu ynghylch ei hanghenion hi a gofyn am Feibl.

Dyma'r rheswm am ei alw'n 'Feibl yr Esgobion'.

Byddai Morgan Llwyd yn pregethu ym Mhwllheli ar ddyddiau marchnad, a'i arfer oedd myned trwy'r farchnad a'i ddwy law ar ei gefn, a'i Feibl yn ei law; a byddai y bobl yn cilio o'i flaen, fel pe buasai gerbyd yn carlamu trwy'r heolydd.

Wel, dyna Feibl William Morgan - heb anghofio cymorth Richard Vaughan, David Powel, Gabriel Goodman, Edmwnd Prys, a William Salesbury.

Cefais Feibl gan Mr RO Roberts y Post pan orffennais weithio yno.

I gael cydbwysedd yn y bennod ar Feibl Morgan Llwyd, byddai angen ystyried y cyfeiriadau Beiblaidd eraill sydd ar ymyl y ddalen yn Llyfr y Tri Aderyn.

Os felly, oni fyddai'n briodol yn y bennod ar Feibl Morgan Llwyd cynnwys trafodaeth estynedig ar y thema hon?

Dechreuodd fynychu'r Ysgol Sul a dysgodd ddarUen ei Feibl ac ai i gryn hwyl mewn seiadau a chyfarfodydd gweddi.

Mae mawr angen ailysgrifennu'r bennod ar Feibl Morgan Llwyd, neu ei dileu.

O ganlyniad roedd Alun Owen yn gwybod ei Feibl yn Gymraeg ac yn Lladin, ond prin o gwbwl yn Saesneg).

Fersiwn diwygiedig ydyw o Feibl Mathew, ei Hen Destament wedi ei ddiwygio yn ôl fersiwn Mu%nster, a'i Destament Newydd yn ôl fersiwn Erasmus.

Gobeithio y ca i ddigon o amser i ddarllen y Testament Newydd 'to." Ar Noson y Groglith gofiadwy honno agorais ei Feibl a gweld fod y set rubannau yn lliwiau gwyliau'r eglwysi yn nodi'r penodau a'r pennawd "Cariad Paul at y Thesaloniaid.

Wedi rhoi i Feibl yr Esgob Morgan y clod a haedda, gweddus yw inni nodi rhai gwendidau ynddo, gwendidau a gywirwyd gan y Dr John Davies.

Ei Feibl ar y funud oedd yr F-plan diet.

Y tebyg yw mai ffugenw oedd y 'Thomas Mathew' hwn, ac mai ei amcan oedd celu'r ffaith mai eiddo Tyndale oedd Testament Newydd y Beibl hwn a'r rhannau o'r Hen nad oeddent wedi eu cymryd o Feibl Coverdale.