Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

feichiog

feichiog

A chynigiodd yr un gwr ddau swUt i minnau os awn, dywedais wrtho yr awn; a rhedais o heol y Bont Pawr oddi amgylch yr HaU yng nghanol y dref yn noethlyrnun; a dychrynodd rhyw wraig feichiog wrth fy ngweld, nes yr aeth yn sal.

"Mae Sinai yn feichiog eto yn ôl pob sôn," a daliodd ei law allan i dderbyn ei gil-dwrn.

Blinodd yn fuan ar gwmni Pamela a'r plant gan adael ei wraig mewn mwy o bicil nag erioed gan ei bod yn feichiog.

Er enghraifft, pe bai gwraig feichiog yn neidio drosti credid y gallai'r llinyn bogel dagu'r baban.

Roeddan nhw'n treulio'u dyddia a'u horia ola cyn yr enedigaeth yn y beudy, yn gwadu eu bod nhw'n feichiog o gwbwl.

A thra'i bod hi'n mynd i'r afael â chymlethdodau rhywiol a dinistriol Gudrun Brangwyn, canfu ei bod yn feichiog.

Bu'n rhaid iddi roi'r gorau i'w chynlluniau, fodd bynnag, pan ddarganfu ei bod yn feichiog.

Os ydych yn feichiog, peidiwch a mynd ar ddiet heb gael cyngor gan eich meddyg.

Yn 1996 cyrhaeddodd Nia, merch Llew, ac achosodd Nia helyntion di-ri iddo wrth iddi yn gynta redeg i ffwrdd o gartre ac yna cael ei hun yn feichiog gyda phlentyn Hywel Llewelyn.

Yr oedd Mrs Thomas yn feichiog ar y pryd a phan anwyd merch iddi, galwyd hi yn Mercy Malvina Thomas.

Yn agos i fil o flynyddoedd yn ôl fe deithiodd Gwaethfoed, un o fân benaethiaid Ceredigion y ffordd hon ar ei ffordd adref o Went gyda Morfudd ferch Ynyr Ddu, ei wraig newydd feichiog.

Yn aml iawn mae'r merched ifanc yn feichiog cyn priodi.

Cofiwch nad esgus i orfwyta yw bod yn feichiog.

Caiff Wil un arall, a hithau'n feichiog, 'wedi ymgrogi a rhaff wrth ganghen derwen fawr'.

Yn 1996 darganfu Stacey ei bod yn feichiog a chafodd erthyliad er mwyn gallu mynd i'r coleg.

Pe bai merch ddi-briod yn neidio drosti, roedd perygl iddi ddod yn feichiog cyn priodi.