Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

feirniad

feirniad

Ni welodd y math hwn o feirniad erioed y gwahaniaeth rhwng gwlad fechan yn ceisio'i rheoli ei hun a gwlad fawr yn ceisio rheoli eraill.

mynnai Waldo goroni pryddest Dafydd Owen, ond ni fynnai'r ddau feirniad arall gytuno ag ef.

Ac os methodd ambell un wneud ei farc ar lwyfan eisteddfodol 'does raid iddo boeni dim oll canys fe fydd yn bownd o raddio'n feirniad o'r radd flaena' mewn dim o dro.

Ymosododd yn hallt ar bryddest Cynan am ddefnyddio geiriau sathredig, a gwrthododd ymddangos ar y llwyfan gyda'i ddau gyd-feirniad mewn protest yn erbyn eu dyfarniad.

Roedd e'n foi digon smart, yn barchus gan bawb yn yr ardal, yn feirniad da ar ddefaid a thipyn go lew gydag e yn y banc.

Esboniad y ddau feirniad: nid oedd y bryddest ar y testun.

Eifion Wyn oedd y gorau yn ôl Tafolog, ond yr ail yn ôl y ddau feirniad arall, ond.

Bariton, Banciwr, Beirniad Yn ogystal â bod yn ganwr galluog mae arbenigwyr ym myd y gân fel JOHN STODDART a T GWYNN JONES yn pwysleisio bod Towyn hefyd yn feirniad praff.

Ychwanegwch dystiolaeth un o'r prif gystadlaethau yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yr oeddwn yn digwydd bod yn feirniad arni flwyddyn neu ddwy yn ol.

Roedd y ddau feirniad, RH Parry-Williams a John Lloyd Jones, yn barod i gydnabod camp greadigol y bardd, ond yn amharod i roi iddo'r wobr.

Yr oedd Thomas Parry yn dymuno cadeirio Euros Bowen, ond yr oedd yn rhy dywyll gan y ddau feirniad arall.

Gwyddwn fod gan yr Athro, ac yntau'r feirniad diarbed ar bob math o ragrith ac annidwylledd ym mywyd y genedl, bethau go gyrhaeddgar i'w dweud ar bwnc llosg yr iaith.

Cerddi eraill: mynnai Waldo goroni pryddest Dafydd Owen, ond ni fynnai'r ddau feirniad arall gytuno ag ef.

Roedd profiad o'r fath, a hynny oherwydd i feirniad gredu mai rhywun nad oedd yn gymeradwy ganddo oedd y cystadleuwr, yn brofiad digon annymunol ond gyda gwên ar ei wyneb y cofiaf y bardd ei hun yn adrodd yr hanes.