Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fenthyg

fenthyg

Dywedodd y mab rywbeth wedyn yng nghlust ei dad, ac ebe'r Yswain: `Dyma ti, Harri, 'rydan ni'n mynd i dreio codi llwynog ddydd Llun; roi di fenthyg dy geffyl i Ernest am y diwrnod?'

Ddylai'r un gamblwr fyth fenthyg arian i gamblwr arall felly, neu bydd yn chwarae o dan anfantais.

Roedd Mrs Margaret hayward yno i ddweud hanes y capel a dangos siol fenthyg yn llun Vosper.

Ac fe atebwyd ei weddi fenthyg.

Mae Newcastle United, yn ôl adroddiadau, wedi methu yn eu hymgais i arwyddo ymosodwr Cymru a Wimbledon, John Hartson, ar fenthyg.

Hefyd, mae un cas arbennig wedi'i neilltuo ar gyfer eitemau dros dro, sy'n awr yn cynnwys eitemau ar fenthyg oddi wrth Gymdeithas Hynafiaethau Ynys Môn.

Wel, mi ddaru ni fenthyg toman ohonyn nhw oddi wrth ein ffrindia acw, a'u cario at nythod y doctoriaid coch.

Un newydd da i dîm Brian Flynn yw fod Paul Mardon yn ymuno â'r clwb ar fenthyg o West Brom am fis.

Cai fenthyg nodiadau un neu ddau ohonom fel y gallai Mrs Gruffydd wneuthur copiau ohonynt, a chywiro'n camsyniadau ni lle byddai angen!

Yn y llall, mae'r dyffryndir araul, heulog fel petai filoedd o droedfeddi yn is na'i chwe mil uwch lefel y mor: 'chwe mil o droedfeddi y tu hwnt i Ddyn ac Amser', chwedl Nietzsche; 'Brodir uwch brad yr oes', i fenthyg geiriau JM Edwards am ddarn o Geredigion.

Fe ges fenthyg cyllell gan Nedi Pen-dre Hi naddiff fel nedde o chwith ac o dde Rhaid gwasgu'n bur gethin cyn torro bren crin Ni waeth iddi lawer y cefen na'r min.

Eu rhoi'n fenthyg i Fangor a wnaeth Ward Williams er mwyn i'r efrydwyr ar y pryd - Huw Llewelyn Williams, yn un - gael gwneud defnydd ohonynt.

Bydd Chris Killen yn aros ar y Cae Râs ar fenthyg o Manchester City am fis arall.

Mae son bod United am arwyddo golwr Blackburn, Alan Kelly, ar fenthyg.

Gwr caredig oedd gwr Sir Gaerfyrddin; gwr cymwynasgar, tylwythgar, teulugar, cymdogion da, boneddigion y tir; gwragedd diwyd, doeth a ffrwythlon; pobl heb ddail ar eu tafod, yn lletygar i grwydriaid, yn talu dyledioon, yn rhoi arian ar fenthyg heb wystl ond ymddiriedaeth, yn cynorthwyo'i gilydd; y bobl a fu'n dioddef gorthrwm a thrais y meistri tir a'r stiwardiaid, yn ymladdd yn erbyn anghyfiawnder, yn aberthu pob dim er mwyn egwyddor ac yn dal at eu hargyhoeddiadau hyd y carchar a'r bedd.

Mae sibrydion fod Dundee United am arwyddo ymosodwr Cymru, Dean Saunders, ar fenthyg o Bradford.

Hefyd mae'n amhosibl colli os byddwch yn betio gydag arian sydd wedi cael ei fenthyg i chi.

Mae Bradford, o'r Uwch Adran, wedi gwrthod cais Caerdydd i arwyddo'u gôl-geidwad nhw, Matt Clarke, ar gyfnod o fenthyg.

Mae golwr Wrecsam, Christian Rogers, wedi mynd ar fenthyg i Rushden and Diamonds am fis.

Rhyddhaodd Alun ei hun o freichiau Nia ac meddai wrthi: "Tyrd, mi awn ni i ofyn i dy dad gei di fenthyg y car i fynd â mi i Berth y Felin." "I beth?" "I ddweud wrth Jenkins y twrne nad ydw i am werthu'r fferm." "Dwyt ti ddim ffit i fynd allan a tithau newydd godi o dy wely," meddai ei fam .

Rhan gyntaf y broses yw'r hyn a elwir yn 'côd fenthyg', sef benthyca geiriau, termau ac ystrydebau o'r iaith ddominyddol i'r iaith frodorol (sef arfer sydd wedi cael ei gondemnio'n chwyrn gan 'buryddion iaith' yng Nghymru'n ddiweddar, gyda chyflwynwyr ifainc ar y radio a'r teledu yn arbennig yn dod o dan y lach!).

Gwelwodd, ond llwyddodd i wenu gwên fenthyg tra chwaraeai ei fysedd yn ddi-baid â'r beiro arian a'r pad ysgrifennu oedd o'i flaen ar y ddesg.