Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fentrau

fentrau

Caf fy nghalonogi hefyd gan y ffordd y cyfoethogwyd ein cydberthynas ag S4C dros y flwyddyn ddiwethaf, drwy fentrau ar y cyd fel darllediadau teledu digidol di-dor o'r Cynulliad Cenedlaethol, a pharodrwydd i ystyried partneriaethau eraill yn y dyfodol.

Un o fentrau mwyaf cyffrous y flwyddyn oedd y darllediad radio cydamserol rhwng BBC Radio Cymru a Phatagonia i ddathlu Dydd Gwyl Dewi 1999.

Yn lle'r holl swyddi cyfredol eraill ar y senedd, cadarnhawn y bydd angen y swyddi canolog canlynol: (i) golygydd 'Y Tafod'; (ii) trysorydd; (iii) swyddog masnachol a fyddai'n gyfrifol am fentrau; (iv) swyddog adloniant; (v) is-gadeirydd gweinyddol.

Mae Hybu Iechyd Cymru eisoes yn chwarae rhan mewn amryw fentrau sy'n annog bwyta'n iach ymhlith oedolion a phlant.

Ar yr un pryd, mae'n rhoi lle i fentrau gan staff y llinell flaen trwy'r gyllideb a ddatganolwyd.

Mae'r Cyngor yn awr yn chwilio am fentrau ategol sydd wedi eu cyllido'n ddigonol i gyfathrebu â'r gynulleidfa ar lwyfan ehangach.

Caiff Gwobrau Beacon eu cyflwyno i fentrau sy'n hybu a chefnogi dysg a hyfforddiant.