Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fesurau

fesurau

Gwaetha'r modd, ni roddid ystyriaeth ofalus i fesurau diogelwch ar y llongau, ac roeddent yn cael eu gorlwytho'n ddychrynllyd yn aml.

Un peth yr ydw i yn ei hoffi am Harry Potter ydi ei fod o'n dewina yn yr hen fesurau.

Nid Colditz ydi hwn, ond ysbyty." Mae ef yn un sy'n gwrthwynebu tagio gan ddibynnu yn lle hynny ar fesurau "goddefol ac anweledig".

Gall hyd yr oediad gweithredu amrywio hefyd yn ôl y math o fesurau a fabwysiedir.

Yn fy marn i, mae dau reswm fod y clefyd wedi cael cymaint o afael mewn cyfnod pan rydd gwyddoniaeth fesurau mor effeithiol i reoli afiechydon.

Pasiodd y Cabinet nifer o fesurau cyfrinachol.

Ni ddaeth unrhyw fesurau eraill ar warthaf y gwasgu ar fudiadau adain dde, ac felly yn aml iawn ymffurffiodd y rheiny'n fudiadau newydd dan enwau eraill.

Yn dilyn yr oediad adnabod, y mae oediad penderfynu, sef yr amser sydd ei angen i ymgynghori, a phenderfynu pa fesurau fyddai'r rhai mwyaf addas i gywiro'r sefyllfa.

Fodd bynnag, yw'r oediadau sy'n ynghlwm wrth unrhyw fesurau cyweiriol.

Sut bynnag, oherwydd yr oediadau sydd ynghlwm wrth bolisi%au economaidd, y mae perygl i fesurau gwrthgylchol y llywodraeth gynyddu yn hytrach na lleihau osgled y toniannau, ac, fel canlyniad, ansefydlogi yn hytrach na sefydlogi'r economi.

Er hynnny, mae cnewyllyn y cyfansoddi ar fesurau caeth o reidrwydd yn ffurfio dolennau cryfion a'r gorffennol.

Ym mis Mai cyhoeddodd y llywodraeth fesurau i gynyddu'r gofal yn y marchnadoedd gan fynnu bod defaid yn dioddef o'r clafr yn cael eu cludo oddi yni i'w trin.

Unwaith eto, dibynna hyd yr oediad hwn ar y math ar fesurau a fabwysiedir.

Nid awdl ar fesurau traddodiadol oedd hon, ond cerdd ar fesur y tri-thrawiad.

John Morris-Jones a achubodd y dydd drwy nodi fod mesur y tri-thrawiad yn perthyn i ddosbarth Morgannwg o fesurau, sef y dosbarth a ddyfeisiodd Iolo Morganwg ei hun.