Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fethesda

fethesda

Aeth fy chwaer i fyw i Fethesda ar ôl priodi, a'r Nadolig cyntaf i ni fod hebddi cafodd Mam y ffliw neu rywbeth, bu'n wael iawn, a gorfu iddi aros yn ei gwely.

At Fethesda y cyfeirir yn y cwpled agoriadol, wrth gwrs, a'r olygfa a gyflwynir ynddo yw honno o chwarel lechi Y Penrhyn yn un graith enfawr ar wyneb y mynydd, yn bonciau a thomennydd ar draws y lle ymhob man.

Mae'n hannu o Fethesda yng Ngwynedd.

Pan oeddwn yn byw ym Mangor yr oedd Ffrancon Thomas yn byw mwy neu lai dros y ffordd i ni yn Orme Road a chofiaf yn dda amdano yn cerdded yn fan ac yn fuan i ddal y bws i Fethesda bob nos Lun i ymarfer y Cor.

Mae'r ddwy ohonynt yn enethod lleol, sef Enid Parsons o Fethesda a Kaeli Williams o Fynydd Llandygâi.

CYMANFA'R PLANT: Daeth tyrfa fawr o blant y Dosbarth i Fethesda i gynrychioli yr Ysgolion Sul.