Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fethiant

fethiant

Cwympodd Maureen mewn cariad gyda Haydn ac er na ddigwyddodd dim byd rhyngddyn nhw, 'roedd Haydn yn rhan o'r rheswm dros fethiant priodas Denzil a Maureen.

Rhwng llwyddiant mynych, neu fethiant mynych.

Bu'r llythyr cyntaf yn fethiant.

Fe gafodd yr hen ddyn ddos go egar o ffliw, ond 'roedd yn ddigon gwydn i allu'i wrthsefyll a bu'r cynllun yn fethiant.

Nid yw hon ond enghraifft syfrdanol o fethiant economegwyr cyfalafol dros gyfnod o hanner can mlynedd.

O leiaf, prin y gwelir rhywun yn methu felly ac yn mynnu datgan ei fethiant ar gyhoedd.

Yn ystod y pedair blynedd y bu+m yn cyfrannu erthyglau garddio i'r cylchgrawn soniais droeon am fethiant rhai planhigion i lwyddo ym mhresenoldeb gwynt hallt o'r môr.

Y teimlad oedd fod diffyg gwybodaeth am hynny wedi bod yn rhannol gyfrifol am fethiant y protestiadau gwreiddiol.

Serch hynny, mae i'r dull hwn ei wendidau yn ogystal, ac ymhlith y pwysicaf o'r rhain yw ei fethiant i drafod anghyfartaledd a grym (e.e.

Bydd presenoldeb yn y sesiynau yn orfodol a gall absenoldeb heb resymau digonol arwain at fethiant.

Oni bai fod esgobion yn gwneud eu gorau glas i ddyrchafu'r drefn brotestannaidd yn ei holl fanylion, byddai polisi%au crefyddol y llywodraeth yn fethiant.

Yna fe gododd y brawd yr oedd John Hughes wedi gofyn iddo gymryd rhan; fe ofalodd nad oedd dim bwlch i roi cyfleustra i fethiant ddyfod i mewn.

Nid bod llawer o'r rheini wedi bod yn fy achos i chwaith ac y mae dyn yn cael blas masoc-istaidd ar y dalar fel hyn yn myfyrio ar ei fethiant!

Yn y darn yma o'r Tafod Trydanaidd byddwn yn edrych ar engreifftiau o fethiant llwyr y Ddeddf Iaith diwethaf a'i Quango, y Bwrdd Iaith.

Os na fydd tymor cynta'r Cynulliad - sy'n dod i ben yn y flwyddyn 2003 - wedi llwyddo i wneud hyn, yna fe fydd y corff yn fethiant o safbwynt yr iaith Gymraeg.

Daw teimladau dyfnaf dyn i'r wyneb yn Methu lle disgrifia'r bardd y rhwystredigaeth o deimlo'n fethiant llwyr oherwydd diffyg egni ac awydd ynghlwm â hiraeth am y gorffennol.

A wnei di gymryd rhan ynddo, rhag ofn iddo fynd yn fethiant, ac i'r gelyn gael testun gorfoledd?'

Difyr a dadlennol ydi sylwi ar fethiant gwasg ddwyieithog y cyfnod.

Rheibio yw un o'r prif resymau am fethiant nyth, yn enwedig lle mae'r nythod o fewn neu yn agos at goedwigoedd conifferaidd.

Ymhob gêm gellir dysgu oddi wrth gamgymeriadau ac elwa ar fethiant.

Fy nheimlad i ynghylch 'Dwy Gerdd' bob amser (hyd yn oed pan astudiem Cerddi yn y Chweched Dosbarth yn Nhytandomen, newydd gyhoeddi'r llyfr) yw mai ei man cychwyn, ei hysmudiad sylfaenol fu serth a rhyw fath o fethiant a fu ynghylch hynny.

Ymdrech Haig i symud allan o Ypres yn fethiant ym mwd Fflandrys.

Wedir cyfan, onid dyna yw hanfod busnes a menter - eich bod yn bywn fras ar eich llwyddiant a llyfu clwyfau unrhyw fethiant.

Nid oes alegori vma na vision splendid, dim ond John lones yn dianc rhag e/ i fethiant i fyd ffansi%ol, ond byd wedi ei greu o bethau cyfarwydd iddo.

Ond yn ôl y Ceidwadwyr, mae Mr Ayling wedi cael ei wneud yn fwch dihangol am fethiant y llywodraeth i sicrhau llwyddiant y Dôm.

Ond er fod Wil yn teimlo'r un fath â Robin, ei bartner, yr oedd rhywbeth oddi mewn iddo'n dweud na charai ef weld y cyfarfod yn mynd yn fethiant am nad oedd neb i'w gynnal.

Ni welwyd unrhyw gerdyn yn eu plith a stamp tramor arno, gan i drefniadau'r sawl a arfaethasai fwrw'u gwyliau ym Majorca fynd i'r gwellt trwy fethiant alaethus y cwmni gwyliau.