Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

fethodd

fethodd

Colled fawr i'r rhai hynny ohonoch fethodd ag ymuno a ni.

Roedd agweddau disgyblion a fethodd brawf graddedig yr un r gadarnhaol ag agweddau'r rhai a lwyddodd.

Cafodd almanaciau a cherddi ar goel gan John Jones yr argraffydd yn Llanrwst, ond ni fethodd â thalu amdanynt wedi hynny.

Trwy wneud delfryd ohono, fe gafodd yn y diwedd ei droi'n gymeriad 'pathetig' ac fe fethodd y Cymry Cymraeg â sylweddoli beth oedd ar droed pan gafodd yr hen undebaeth ryddfrydol ei disodli gan undebaeth ffyrnig newydd.

Ni fethodd dim a ddechreuodd yno erioed!

A fethodd hi a galw heibio i Gymru?

Ym myd natur ceir enghreifftiau syfrdanol o greaduriaid sydd wedi llwyddo i ymaddasu i'w hamgylchedd yn ogystal ag olion y rhai a fethodd, megis y dinosoriaid diflanedig.

Doedd dum un pwynt i Michael Schumacher a fethodd orffen y ras.

Un gôl ddaru o sgorio ond fe fethodd tua deunaw.

Sut bynnag, torrwyd crib y gŵr ieuanc y wers ganlynol pan fethodd yn lan a dirnad pwnc bach digon syml.

Daeth ac aeth y tren a oedd yn anghysurus o lawn, er annifyrrwch i Hector a fethodd a chael sedd gyfleus yn nesaf at y ffenestr eang, er iddo gael cip siomedig ar berllannau Caint.

Yr unig beth a amharodd ar bleser y daith oedd gweld milwr Prydeinig yn neidio allan o'i gerbyd i fonclustio a chicio Eidalwr a fethodd â chilio o'i ffordd mewn pryd.