Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ff

ff

Pwy ddywedodd na ellir gwneud ff■l o'r bobl?

ff) Gweinyddu is-bwyllgor cyhoeddusrwydd CYD a gweithredu'r penderfyniadau a wnaed.

Bwriad y Ff■l oedd ffrwythloni'r Cadi fel y gwna'r haul a'r glaw y ddaear.

Gwnaeth Joni ei wddf yn dew fel gwddf hipopotamws, a'i gorff yn fain fel corff jira/ ff.

Yn y tymor byr, byddai pwyslais gwaith y swyddog ar blant a oedd a phroblemau caffael iaith, am amrywiol resymau; f) bod yr Uned Iaith yn casglu gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael, er mwyn canfod sut yr oedd awgrymiadau'r Gweithgor Cynradd yn cydlynu â chynlluniau'r Uned Iaith; ff) bod angen datblygu gwaith yr Athrawon Bro yn y maes dysgu ail iaith; Pwysleisiwyd rôl yr Athrawon Bro droeon.

Neu ynteu'r ffaith ei fod yn fodlon gwneud ff■l ohono'i hun?

(ff) Mae Cristnogion weithiau yn gwneud baich mawr o arweiniad y fath faich nes eu parlysu.

Ai ff■l Terry Waite?

Mae'r clipiau sain (Cynhyrchiad Cwmni Da ar gyfer BBC Cyrnru) o'r rhaglenni hefyd yn rhoi ffocws ar y cymeriad dychmygol, Mr. N. Ff. Ithiel, sef rheolwr aflwyddiannus, ac ar sut y mae o'n gwneud cawl o bob dim! Cymeriad wedi ei greu gan yr actor a'r comedïwr Emyr Roberts yw N. Ff. Ithiel - cymeriad sy'n gwrthgyferbynnu â'r rheolwr llwyddiannus, Mr. Ff. Ithiel, fydd yn dangos i ni sut i wneud pethau'n iawn.

Yn yr enw olaf hwn aeth yr dd yn ff.

Bwriedir cynhyrchu fersiynau Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg yn ogystal a'r Gymraeg (gweler cais IMT.Ff)

Ie, efallai, ond ff■l dros ei ffydd.

Dau arall oedd y Ff■l a'r Cadi.

Yno roedd o yn sâ;ff rhag y tywydd, a gwenai mewn boddhad wrth weld cymaint o'r bobl wedi dod i wrando arno.