Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffarmwr

ffarmwr

"Naddo," atebodd y ffarmwr yn araf, "ond pan fyddwch chi'n dwad y ffordd yma eto caewch y blwmin giat 'na ar ych ôl.

"Mi fydd raid i ni blannu reis toc ybn lle tatws." Roedd JR ar fin gwneud sylw am y tywydd ond aeth y ffarmwr rhagddo yn galonnog.

Ffarmwr

Y ffarmwr ei hun, fel rheol, fyddai'n cymeryd y "gwasanaeth", syml hwn, a'r gweision a'r merched yn gwrando ac yn ymuno yn y defosiwn o gwmpas y bwrdd.

Dechreuodd y wraig lefen, a fe droiodd y ffarmwr a rhuthro allan o'r tŷ heb ddweud gair.

Ond cyn iddynt gael yr hyn a ddymuoent o sport gyda mi, ododd rhyw ffarmwr fi i fvnv ar fv ~

Roedd y bwrdd wedi ei osod yn barod ar gyfer brecwast drannoeth, bowliau bara llaeth wyneb i wared mewn rhyw wyth neu naw o lefydd, ar wahân i lle'r oedd Dic yn eistedd, y lamp baraffin ar y wal uwch ei ben wedi ei throi i lawr rhag iddi fygu yn y drafft.) "Roedd hi'n bert iawn, gwraig y ffarmwr yma.

"Un prynhawn fe ddaeth y ffarmwr adre o'r farchnad yn gynnar, yn gynharach nag arfer.

'Darllenid ar y bwrdd bob gair o'r hen "Amserau%, a mawr oedd y dyddordeb a gymerid yn "Llythyrau 'Rhen Ffarmwr", ...

'Isio bod yn ffarmwr, ia?' gwaeddodd Ifor.

Mae pob ffarmwr drwy Gymru bellach yn gwybod am bwysigrwydd y mwynau i gadw ei ddiadell yn iach.

Wedyn 'fyddai dim taw ar ei chwerthin a'i weiddi a'i frolio am y castiau roedd o wedi eu chwarae ar y ffarmwr hwn a'r ffarmwr acw o fan yma i Groesoswallt ac ymhellach.

Yn ogystal a bod yn brifathro roedd hefyd yn rhyw lun o ffarmwr, ond ffarmwr cwbl anghonfensiynol yng ngolwg gwerin gwlad bro'r Loge Las.

Un ffarmwr, Oliver Walston, wedi agor cronfa o dan y teitl 'Send a Tonne to Africa', i gasglu miliwn o bunnau i ymladd y newyn cynyddol sy'n y Trydydd Byd.

Er enghraiffl, dangosir ar un dudalen lun o ffarmwr yn rhoddi ffisig i'w ych drwy ddefnyddio corn buwch i ddal y diod.

Dywedodd eu llefarydd Pete Riley: Dydy iechyd y ffarmwr ddim yn cael ei effeithio pan mae'r ffarmwr yn trochi'r defaid cymaint ond wrth drin yr hylif wedyn hefyd.

Ni ellir gosod ei nofel ef yn llinach Llythyrau 'Rhen Ffarmwr Gwilym Hiraethog neu Gilhaul Uchaf Samuel Roberts.