Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffatrioedd

ffatrioedd

Adeiladwyd hwy mewn rhesi yn agos i'r ffatrioedd.

Roedd canolfan Alamar yn cynnwys ffatrioedd, clinigau meddygol, siopau, gwasanaethau bws - ac ysgolion yn arbennig.

Y mae caniata/ u i fwg ein ffatrioedd wenwyno'r awyr a dad- ddeilio'r coed ac i'w helifiant lygru'r afonydd yn drosedd yn erbyn y Creawdwr.

Fe daerid fod y cyfryw ymgyrch yn lladd ein siawns i ddenu ffatrïoedd Seisnig i'r ardaloedd gwledig Cymraeg; a diau mai felly y byddai.

Wedi i'r cartrefi newydd gael eu cwblhau, cynhelid pleidlais yn y swyddfeydd a'r ffatrioedd i benderfynu pwy ddylai fyw ynddyn nhw.

Ernest Bevin, y Gweinidog Llafur, yn galw am 100,000 o ferched i ddod i weithio mewn ffatrîoedd.

Yna'n sydyn dyma dref, gyda man ffatrioedd, ac mae'r awyrgylch ar unwaith yn newid ychydig.

Gall rhai nwyon cemegol o simneiau ffatrioedd hefyd beri i fetalau rydu.

Mae danfon plant i feithrinfeydd yn debyg i gadw cywion mewn ffatrioedd amaethyddol...

Y man cychwyn yw'r brwydrau i atal cau ffatrïoedd.

Ond 'roedd gwledydd eraill wedi dechrau gwneud dir yn rhatach, a dechreuodd ffatrioedd Sheffield gau.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ernest Bevin, y Gweinidog Llafur, yn galw am 100,000 o ferched i ddod i weithio mewn ffatrîoedd.

Adeiladwyd y tai teras gymaint â dau gan mlynedd yn ôl ar gyfer miloedd o weithwyr mewn ffatrioedd.