Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ffefrynnau

ffefrynnau

Mewn mannau eraill, roedd yr hen ffefrynnau, String of Pearls, Play It Again Frank, All The Best Tunes a Late Show, Steve Dewitt yn chwarae cerddoriaeth boblogaidd ar draws y sbectrwm.

Mae Lazio, y ffefrynnau cyn cychwyn cystadleuaeth Pencampwyr Ewrop, felly, heb yr un pwynt wedi dwy gêm yn ail ran y gystadleuaeth.

Mae Abertawe'n chwarae Glasgow yfory - ac yn ffefrynnau cryf i ennill y Bencampwriaeth.

Dyle Cymru ddechrau fel ffefrynnau ond gyda'r tywydd fel mae e galle rhywbeth ddigwydd.

Bydd Llanelli'n wynebu un o gyn-ffefrynnau'r Strade.

Blackburn Rovers oedd y ffefrynnau i'w arwyddo, ar ôl i'r ddau glwb gytuno ar bris o 2,750,000 am y chwaraewr ugain oed o Lanelli.

'Mae'n anodd dweud pwy yw'r ffefrynnau.

Caerdydd, pencampwyr y tymor diwetha, yw'r ffefrynnau i ennill y Cynghrair unwaith eto.

Nhw oedd y ffefrynnau pan oedd arnyn nhw angen saith rhediad oddi ar y belawd olaf.

Dyma gân sy'n un o'n ffefrynnau ni oddi ar yr albym.

I gloi, dyma un o fy ffefrynnau i.

Mae Abertawe'n ffefrynnau i gyrraedd rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol ar ôl iddyn nhw guro Merthyr 2 - 0 ar Barc Penydarren neithiwr.

Cymru ddyle fod y ffefrynnau ond mae angen cadwr un safon.

De Affrica ydyr ffefrynnau i ennill y bleidlais.

Mae Ben yn ffan mawr o'r straeon a chyda phob stori newydd mae na gymeriad newydd i ddod i'w nabod a'r hen ffefrynnau fel y Dewin Dwl, Rwdlan a'r Llipryn Llwyd i'w cyfarfod unwaith eto.

Wrecsam yw'r ffefrynnau i gyrraedd rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol - ar ôl iddyn nhw ennill cymal cynta'r gêm gyda'r Barri, 3 - 1, ar Barc Jenner.

Mae cyfresi megis Talwrn y Beirdd ac O Flaen Dy Lygaid yn ffefrynnau cyson.

fel caneuon newydd, gan eu bod yn hen ffefrynnau ers rhai misoedd.

Gwlad Pwyl yw'r ffefrynnau i ennill y grwp, ac mae Belarus a'r Wcrain yn cystadlu am yr ail safle.

Ffrainc ydyr ffefrynnau newydd i ennill y gystadleuaeth ar ôl iddyn nhw chwaraen ardderchog a churo Denmarc 3 - 0 yng Ngrwp D. Yn yr un grwp, roedd y ffefrynnau cyn i'r gystadleuaeth ddechrau, Yr Iseldiroedd, yn ffodus o ennill 1 - 0 yn erbyn y Weriniaeth Tsiec.

Ond gyda dwy gôl o fantais y cochion ydy'r ffefrynnau clir i gyrraedd y rownd derfynol.

Mae cwmni%au naill ai'n dibynnu ar yr hen ffefrynnau neu, mewn ymdrech i gael rhywbeth ffres, yncael gafael ar ddrama 'newydd' efallai nad yw'n werth ei llwyfannu.

Mae Mr Hughes yn canmol y wraig yn fawr a bod y genethod bach wedi bod yn ffefrynnau gan bawb.

Wrecsam, efallai, ydy'r ffefrynnau.

Mae'r galon wastad yn dweud taw Cymru fydd yn ennill ond Awstralia yw'r ffefrynnau am y cwpan a'r tîm cryfa yn y byd.

Cawn gân neu ddwy gan Veronica Gilder - un o'r lleisiau gorau yn y Gymdeithas ac 'rwy'n sicr y bydd pawb mewn hwyliau i ganu yr hen ffefrynnau hefo'n gilydd.

Wedi'r cwbl yr oedd swydd esgob - yn enwedig Esgob Tyddewi - neu archddiacon neu ddeon yn gallu bod yn ffynhonnell cryn gyfoeth, ac felly tueddid yn gynyddol i roi'r swyddi hyn yn wobrau i ffefrynnau'r brenin a'r arglwyddi.

'Wedi dweud hynna rwyn credu mai Castell Nedd yw'r ffefrynnau.